Uppsatser och artiklar

Ahlbäck Öberg, Shirin, Bull, Thomas, Hasselberg, Ylva & Stenlås, Niklas, 2016. ”Professions under Siege” i Statsvetenskaplig tidskrift 118:1, p. 123-156.

Ahlbäck Öberg, Shirin, 2014. “Kollegialitet och linjestyre: oförenliga roller eller nödvändig dualism?” in Mattias Bolkéus Blom and Lars Magnusson (eds.), Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964–2014, s. 123–134). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Ahlbäck Öberg, S; Rider, S; Sundberg, E. 2014. Kollegialitet i koncentrat. En skrift framtagen på uppdrag av Arbetsgruppen för utveckling av kollegiala styrformer vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet

Björck, Henrik. 2013. Om kollegialitet. XLI/SULF:s skriftserie

Gustavsson, Sverker. 2010. Akademisk liberalism. Statsvetenskaplig tidskrift 2010, Vol. 112 (4): 423-433

Sundberg, Elin. 2014. Att föreslå externa ledamöter i universitet och högskolors styrelser – En förstudie av nomineringsprocessen år 2013

Sundberg, Elin. 2014. Autonomireformen - en kompletterande undersökning

Sundberg, Elin. 2013. Autonomireformen - vad hände med det kollegiala styret?