Nyheter

GFM:s Li Bennich-Björkmans TEDx-talk om akademisk frihet 

Den 26 oktober 2018 var professor Li Bennich-Björkman en av talarna på TEDx-University of Luxembourgs event "Ideas 4.0". Hon talade över temat "Why academic freedom matters". 


Namninsamling 2018

Under våren 2018 startade GFM en namninsamling som före sommaren ställdes till den pågående utredningen om ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten” som leds av regeringens utredare Pam Fredman. Utredningen har skissat på ett förslag som i sina delar är bra, men vi som bevakar detta noterar att det – ånyo – riskerar att bli så att en tänkt decentralisering (till lärosätena) resulterar i lokal centralisering (dvs. mer beslutandemakt till universitetsledningar). 250 kolleger från 22 olika lärosäten i Sverige skrev under denna namninsamling, och den skrivelse (exkl. namnunderskrifterna) som vi tillställde utredningen i juni hittar ni här.


Nätverksseminarium

Den 14 juni arrangerade GFM en eftermiddag kring aktuella universitets- och forskningsfrågor. Inbjudna denna gång var forskare och lärare vid Uppsala universitet och ett 20-tal personer samtalade intensivt för att därefter inta middag i Skytteanums vackra trädgård. Lars Engvall inledde en diskussion om styrelsesammansättning och rektorstillsättningar, och därefter följde Shirin Ahlbäck Öberg där fokus låg på en konstitution för Uppsala universitet, ett arbete som nu pågår under ledning av Lena Marcusson. Efter kaffe och tilltugg tog Göran Arnqvist och Sharon Rider vid, en punkt som handlade om excellens och utvärdering. Eftermiddagen avslutades av Sverker Gustavsson om  svensk forsknings-och högskolepolitik, och Sverker framhöll betydelsen av att påverka den enmansutredning som Pam Fredman leder om styrning av svenska universitet. Gemensamt beslutade gruppen att en möjlig väg att påverka vore att inbjuda Pam Fredman och att arrangera en konferens kring forskning, där GFM-nätverkets medlemmar får möjlighet att presentera forskningsresultat i avsikt att påverka politiker och universitetsledningar. Arrangemanget avslutades vid 23-tiden, då de sista gästerna lämnade trädgården i försommarnatten.     


Debatt om rektorsvalet vid Uppsala universitet

Efter att Näringslivets forskningsberedning - finansierad av Svenskt Näringsliv - publicerade en DN-debattartikel på temat "Minska de anställdas inflytande över rektorstillsättningar" (2016-09-17) har 17 lärare från åtta fakulteter, samtliga studentkårer, samtliga doktorandråd och doktorandnämnden samt sex f.d. rektorer och prorektorer vid Uppsala universitet gjort inlägg på UNTs debattsida enligt nedanstående:

Låt kollegiet välja! - UNT 2016-09-26.

Universitet är inga aktiebolag - UNT 2016-10-03 

Den främste av jämlikar - UNT 2016-10-10

Oron är minst sagt befogad - UNT 2016-10-15.

På UNTs ledarsida har också en text publicerats med rubriken "När svarar Lemne? Och vad?" - unt.se 2016-10-10

UNT har också publicerat följande artikel "Lemne anklagas för kuppförsök" - UNT 2016-10-13.

Ytterligare några debattinlägg i UNT, den ena av tre professor vid Uppsala universitet däribland Alexandra Waluszewski "One day, sir, you may tax it", 2016-10-24, och den andra av professor Göran Arnqvist "Triumpfiera inte den fria forskningen", 2016-10-31.

Maria Schottenius har på DNs kultursida lämnat följande analys i frågan: "Svenskt Näringsliv vill vända upp och ned på Uppsala universitet", 2016-10-09.

Debattinlägg av Ylva Hasselberg på DN Kultur "Direktörerna vill åt universitetens fulla kassakistor", 2016-10-21.

DN följer upp med "Ilska på universitet inför valet av ny rektor", 2016-10-26.

Inlägg i Svenska Dagbladet av professor Uno Eriksson "Professor: Universitet skall vara fria att utse sina ledare", 2016-10-28.

Utöver detta tillkommer inlägg i tidningar som Expressen, Fokus och Dagens Industri, vilket listas nedan:

Karin Pihl, Expressen, "Skona akademin från näringslivet", 2016-10-13.

Karin Olsson, Expressen Kultur, "Varning för bunkern Svenskt Näringsliv", 2016-10-23.

Anders Jonsson, Fokus, "Universitetens fiende nummer ett?", 2016-10-14.

Dagens Industri (ledare), "Lotta Engzell-Larsson: Universitet ska inte styras som företag", 2016-10-14.

Dagens Industri, "Krav på Lemnes avgång", 2016-10-24.

Dagens Industri, "Lemne-bråk oroar ministern", 2016-10-26.

Dagens Industri, "Carola Lemnes förslag till papperskorgen", 2016-10-27.

Slutligen, ovan har kritikerna givits plats - men hur försvarar sig Svensk Näringsliv respektive Näringslivets forskningsberedning mot kritiken? Nedan kan man ta del av en replik publicerad i DN (som avslutning på den inledande debattartikeln) och en annan replik i Expressen samt en webbpublicering på Svenskt Näringslivs hemsida, i övrigt återfinns inget mer.

Näringslivets forskningsberedning "Bra att akademiernas ledarskap börjar diskuteras", replik DN-debatt 2016-09-26 och replik genom Karin Markides i Expressen: "Nej, näringslivet vill inte styra forskningen", 2016-10-27.

Svenskt Näringslivs webb inlägg av Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, "Djärv debatt behövs om universitetens styrning", 2016-10-19.


Omslaget till boken Det hotade universitetet med en flygande ugglaNy bok utgiven av GFM: Det hotade universitetet

I denna bok söker ett antal engagerade forskare, tidigare universitetsrektorer och ämbetsmän svar frågan om varför politiker och universitetsledningar alltmer kommit att överge grundläggande akademiska värden i sin jakt på ledningsmodeller hämtade från myndighets- och företagssfären. De är förskräckta över en utveckling där djup kunskap, vildsint kreativitet, kritiska samtal och kollegialt ansvar kastas på sophögen. Budskapet är att denna utveckling inte får fortsätta. Då rycks nämligen mattan undan för mänskliga framsteg och ett civiliserat samhälle.


Debatt i UNT: Ett hot mot forskningen
Forskningsetik och öppenhet hotas när kollegialiteten inte längre har lagstöd, skriver sex Uppsalaforskare, däribland GFMs Li Bennich-Björkman och Christer Karlsson.


Debatt i Dagens industri: Låt kollegerna utse rektor
Professionen måste återfå makten över universitetens resurser. Högskolornas rektorer bör utses av kollegerna och inte uppifrån, skriver nio universitetslärare och forskare, däribland GFMs Shirin Ahlbäck Öberg.


Debatt i UNT:  Dags för Lemne att lämna
Efter DN-artikeln om Saudiaavtalet kan Carola Lemne inte vara kvar som ­ord­förande för Uppsala universitet skriver fem professorer och två docenter, flera aktiva inom GFM.


Debatt i UNT: Så låtsas man demokrati
Sten Widmalm och Christer Karlsson, båda aktiva i GFM, argumenterar för att förtroendeklyftan mellan verksamhet och ledning vid Uppsala universitet ökar när ledningen ­låtsas föra dialog efter att redan ha fattat beslut i frågan om en centraliserad löneadministration. Läs artikeln här. Se även repliken från rektor Eva Åkesson och universitetsdirektör Ann Fust samt slutrepliken.


Science in Transition debatterar vetenskapens roll i Nederländerna
I Nederländerna har ett nätverk startat, Science in Transition, som debatterar vetenskapens roll i samhället. De menar att vetenskapen har blivit ett självrefererande system där kvalitet främst mäts i bibliometriska parametrar och där samhällsrelevans undervärderas. Läs om nätverket Science in Transition här.


Seminarium om kollegialitet vid Uppsala universitet den 4 juni
Kollegialitetsgruppen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap arrangerade ett seminarium på temat "Kollegialitet - Hur angår det dig?". Föreläsare var Henrik Björk, Elin Sundberg och Erik J Olsson. Seminariet avslutades med en paneldiskussion. Vid seminariet lanserade kollegialitetsgruppen en skrift med namnet Kollegialitet i koncentrat som är tänkt att vara ett kortfattat stöd för att öka förståelsen av de kollegiala principernas betydelse för ett modernt universitet. Skriften innehåller även en rad förslag som också presenterades av Sharon Rider vid seminariet. 


  • SUHF anordnade den 24 april en hearing på temat ökad självständighet för Sveriges lärosäten. GFM-medlemmen Shirin Ahlbäck Öberg deltog bland andra. 

  • GFM-anknutna forskare kritiserar Autonomireformen på DN-debatt

  • Keith Thomas, som var med och grundade CDBU, utsedd till hedersdoktor vid Uppsala Universitet. 

  • Miljökatastrof för samhällsapparaten - Högtidsanförande av Sverker Gustavsson vid Kungl. Vetenskaps- samhället i Uppsalas årshögtid den 8 oktober 2013.