Nationen i pandemin, nordiskt guld eller nordiskt mörker? Samspelet mellan nationell identitet, politisk tillit, affektiv polarisering och attityder till invandrare i Danmark och Sverige 2020-2021

Covid-19 prövar våra samhällen mitt i en demokratisk recession som drivs av sjunkande politisk tillit, ökande polarisering och invandrarfientlighet. Det här projektet fokusar på danska och svenska attityder och debatter under covidkrisen. Projektet fyller en angelägen forskningslucka genom att studera olika dimensioner av nationell identitet och deras kopplingar till politisk tillit, affektiv polarisering (när politiska motståndare tillskrivs dåliga personliga egenskaper) och minoritetsinklusion.

Enligt den växande litteraturen om ”inklusiv patriotism” och ”liberal nationalism” ligger lösningen i en känslomässigt stark men demokratiskt öppen nationell identitet, som förmår överbrygga klass- och ideologimässiga samt etniska splittringar. Men tidigare empiriska studier har fokuserat på hur nationell identitet påverkar mellanmänsklig tillit och ekonomisk solidaritet, inte på politisk tillit och polarisering – huvudproblemet i krisande demokratier – och speciellt inte utanför Nordamerika.

– Sverige och Danmark nämns ofta som lovande exempel på demokratiska nationella identiteter. Men den nutida empiriska forskningen om nationell identitet i denna kontext har främst studerat invandrarfientliga väljare, inte den - åtminstone till synes - mer inkluderande majoriteten, vars politiska tillit är fortsatt hög, affektiva polarisering låg och vars nationella stolthet kretsar kring välfärdsstaten och demokratin, säger projektledare Gina Gustavsson.

I projektet kombinerar forskarna kvantitativ och kvalitativ metod genom att analysera nya och unika surveydata och den nationella identitetens roll i coviddebatten i båda länderna. Detta gör det också möjligt att reda ut oroväckande spänningar, som varför, mer konkret, även medborgerlig patriotism i de nordiska länderna visat sig ha särskilt islamofobiska sidor, liksom om berättelsen om tillitsfulla danskar och svenskar även fört med sig en mörkare sida: att invandrare lyftes fram som "de andra" i pandemin.


Projektledare: Gina Gustavsson (statsvetenskapliga institutionen)

Period: Januari 2021– December 2023

Finansiering:  4 950 000 kr från Forte

Gina Gustavsson

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Gina.Gustavsson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3349

Forskargrupp

Gina Gustavsson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Maria Nordbrandt Bergström, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Karen Breidahl, Aalborgs universitet

Per Mouritsen, Aarhus universitet

Senast uppdaterad: 2022-11-23