Statskunskap och utvecklingsstudier

Vill du fördjupa dig inom de stora samhällsfrågorna?

Statskunskap är studiet av hur staten genom politik möjliggör storskaliga samhällen där människor styrs av, tvingas dela med sig till och måste underkasta sig personer som de inte känner och kanske aldrig kommer att möta. Utvecklingsstudier belyser politiska, sociala och ekonomiska förändringsprocesser i ett globalt perspektiv och studerar förutsättningarna för hållbar utveckling inom olika policyområden i en ojämlik värld.  

Som student hos oss väljer du inriktning efter den första gemensamma terminen. 

Läs mer om Politices kandidatprogrammetPolitices masterprogrammet och forskarutbildningen i statskunskap.

Uppsala Politicesstuderande

Uppsala Politicesstuderande (UPS) är programföreningen för studenter vid Politices kandidat- och masterprogrammen i Uppsala. Föreningen har funnits sedan 1995 och jobbar med allt från studiebevakning till gasquer, sportaktiviteter och studiebesök. Allt för att du ska få en så bra studietid som möjligt!

Alla som avser att ta en pol kand eller pol master från Uppsala Universitet är varmt välkomna att bli medlemmar i föreningen!

Uppsala Politicesstuderande

Hitta hit

Statsvetenskapliga institutionen
Gamla Torget 6 (badhuset) plan 7

Kontakt: 
E-post: statsvet@statsvet.uu.se
Telefon (vxl): 018-471 00 00

Expeditionens öppettider