Statskunskap och utvecklingsstudier

Studenter som samtalar

Evigt aktuella frågor

Studier i statskunskap ger insikter i hur det politiska livets faktiska villkor ser ut. Makt och inflytande är nyckelbegrepp och i centrum står staten i relation till samhällets strukturer och individernas livsvillkor. Den moderna statskunskapen tar sig an frågor om hur det gemensamma ska styras med stor bredd vad gäller empiriskt fokus, teoretiska influenser och metoder. 

Utvecklingsstudier belyser politiska, sociala och ekonomiska förändringsprocesser i ett globalt perspektiv och studerar förutsättningarna för hållbar utveckling inom olika policyområden i en ojämlik värld. 

Redan student? Här är information för dig

Uppsala Politicesstuderande

Uppsala Politicesstuderande (UPS) är programföreningen för studenter vid Politices kandidat- och masterprogrammen i Uppsala. Föreningen har funnits sedan 1995 och jobbar med allt från studiebevakning till gasquer, sportaktiviteter och studiebesök. Allt för att du ska få en så bra studietid som möjligt!

Alla som avser att ta en pol kand eller pol master från Uppsala Universitet är varmt välkomna att bli medlemmar i föreningen!

Uppsala Politicesstuderande

Alumnföreningen för Politicesstuderande

Uppsala Polliticesstuderande logotyp

Var jobbar våra tidigare studenter?

Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Över 27 000 alumner i mer än 130 länder runt om i världen har redan valt att bli medlemmar i nätverket.

Läs mer och registrera dig som alumn

Senast uppdaterad: 2022-03-15