Evigt aktuella frågor

Studenter i studentutrymme på statsvetenskapliga institutionen

Studier i statskunskap ger insikter i hur det politiska livets faktiska villkor ser ut. Makt och inflytande är nyckelbegrepp och i centrum står staten i relation till samhällets strukturer och individernas livsvillkor. Den moderna statskunskapen tar sig an frågor om hur det gemensamma ska styras med stor bredd vad gäller empiriskt fokus, teoretiska influenser och metoder. 

Utvecklingsstudier belyser politiska, sociala och ekonomiska förändringsprocesser i ett globalt perspektiv och studerar förutsättningarna för hållbar utveckling inom olika policyområden i en ojämlik värld.  

Läs mer om Politices kandidatprogrammetPolitices masterprogrammet och forskarutbildningen i statskunskap.

Uppsala Politicesstuderande

Uppsala Politicesstuderande (UPS) är programföreningen för studenter vid Politices kandidat- och masterprogrammen i Uppsala. Föreningen har funnits sedan 1995 och jobbar med allt från studiebevakning till gasquer, sportaktiviteter och studiebesök. Allt för att du ska få en så bra studietid som möjligt!

Alla som avser att ta en pol kand eller pol master från Uppsala Universitet är varmt välkomna att bli medlemmar i föreningen!

Uppsala Politicesstuderande

Uppsala Polliticesstuderande logotyp

Karta över Gamla Torget

Hitta hit

Statsvetenskapliga institutionen
Gamla Torget 6 (badhuset) plan 7

Kontakt: 
E-post: statsvet@statsvet.uu.se
Telefon (vxl): 018-471 00 00

Expeditionens öppettider