Statskunskap och utvecklingsstudier - evigt aktuella frågor

Del av Berit Sahlströms väv Statskunskapens torg

Studier i statskunskap ger insikter i hur det politiska livets faktiska villkor ser ut. Makt och inflytande är nyckelbegrepp och i centrum står staten i relation till samhällets strukturer och individernas livsvillkor. Den moderna statskunskapen tar sig an frågor om hur det gemensamma ska styras med stor bredd vad gäller empiriskt fokus, teoretiska influenser och metoder. 

Utvecklingsstudier belyser politiska, sociala och ekonomiska förändringsprocesser i ett globalt perspektiv och studerar förutsättningarna för hållbar utveckling inom olika policyområden i en ojämlik värld. 

Politices kandidatprogram
Politices masterprogrammet

Forskarutbildningen i statskunskap

Redan student? Denna väg

Vad är polarisering

Vad är det bästa med polarisering och vad finns det för faror? Och vad är det för skillnad på åsiktspolarisering och affektiv polarisering?

Johan pratar med Maria Nordbrandt Bergström  i det senaste avsnittet av
Begreppsbiblioteket - statsvetenskapliga institutionens podd som vrider
och vänder på statskunskapens centrala begrepp.

Begreppsbiblioteket

Uppsala Politicesstuderande

Uppsala Politicesstuderande (UPS) är programföreningen för studenter vid Politices kandidat- och masterprogrammen i Uppsala. Föreningen har funnits sedan 1995 och jobbar med allt från studiebevakning till gasquer, sportaktiviteter och studiebesök. Allt för att du ska få en så bra studietid som möjligt!

Alla som avser att ta en pol kand eller pol master från Uppsala Universitet är varmt välkomna att bli medlemmar i föreningen!

Uppsala Politicesstuderande

Alumnföreningen för Politicesstuderande

Uppsala Polliticesstuderande logotyp

Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Över 27 000 alumner i mer än 130 länder runt om i världen har redan valt att bli medlemmar i nätverket.

Läs mer och registrera dig som alumn

Statsvetenskapliga institutionen

Hitta hit

Besöksadress
Receptionen på Östra Ågatan 19, Uppsala 
Öppettider

Studentexpeditionen
Plan 7
Öppettider

Postadress
Statsvetenskapliga institutionen
Box 514
751 20 Uppsala

Kontakt
E-post: expeditionen@statsvet.uu.se
Telefon (vxl): 018-471 00 00

Senast uppdaterad: 2024-03-12