Minor Field Studies på statsvetenskapliga institutionen

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Fältarbetet är under minst åtta veckor där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier.

MFS-stipendier 2022

Efter att vår institution haft Minor Field Study-stipendier i 32 år (vi var den första statsvetenskapliga institutionen som fick dessa) så läggs nu hela programmet ner. Anledningen är de besparingar som Sida måste göra pga regeringens omprioritering av delar av biståndet. Det är förstås väldigt tråkigt då MFS-stipendierna varit väldigt populära; studenter på statsvetenskapliga institutionen har vissa terminer tilldelats hälften av hela universitetets stipendiepott. Det är idag osäkert om programmet kan återuppstå i någon annan form. Mer information finns på UHR:s webbsida: 
https://www.utbyten.se/nyheter/ansokningsomgangar-stalls-in/

I samråd med MFS-kommittén på Uppsala universitet, har institutionen upprättat en sista, extra ansökningsomgång för studenter att söka MFS-stipendiet. Se nedan.

MFS-STIPENDIER HT 2022 - för sista gången

Ansökan är öppen 1 augusti – 30 september. Ansökningar handläggs löpande, så det är först till kvarn som gäller. Totalt finns det 8 stipendier kvar att bevilja.

De som söker måste kunna göra fältarbetet - som är minst 8 veckor - under hösten och vara tillbaka i Sverige senast 10 januari 2023.

Information m MFS och ansökan hittar du här:
https://www2.uu.se/student/internationella-mojligheter/minor-field-studies

För mer information om uppsatsskrivande i statskunskap och utvecklingsstudier via MFS-programmet - kontakta: Hans Blomkvist (hans.blomkvist@statsvet.uu.se).

Vad innebär MFS-stipendiet?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från UHR:s förberedelsekurs i Härnösand, resor till och från samt inom landet, kost och logi, omkostnader, mindre utgifter för handledare i fält, samt vaccinationer och eventuell hälsokontroll.

MFS kan sökas för fältarbete i de länder som klassificeras som utvecklingsländer enligt OECD/DAC (med undantag för kolumn 5 "High Income Countries and Territories"); vilket innebär de flesta länder i Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa. Här hittar du en lista över möjliga MFS-länder. Du får dock inte åka till länder som UD avråder från att resa till.

MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat-  eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en MFS-uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

Sida ser gärna att MFS-studier anknyter till samarbeten med eller pågående forskningsprojekt i utvecklingsländer. Du får därför en fördel om din ansökan knyter an till någon pågående utvecklingsforskning vid institutionen. Här är några exempel på forskningsprojekt du skulle knyta an till:

Hör gärna av dig till forskarna om du är intresserad!

Exempel på ansökningar

Här har vi lagt upp exempel på några ansökningar från de senaste åren som vi tycker varit bra och som förhoppningsvis kan fungera som inspiration och stöd när du skriver din ansökan:

Diversity and trust in South Africa

The informal trading sector in Kenya

Tolerance in Colombia

Skriva MFS-uppsats

Vad innebär det att skriva MFS-uppsats? Hur går det till rent praktiskt? Vilka förberedelser måste göras?

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena Statsvetenskap och Utvecklingsstudier

Att skriva MFS-uppsats

Senast uppdaterad: 2022-06-16