Minor Field Studies på statsvetenskapliga institutionen

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Fältarbetet är under minst åtta veckor där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier.

MFS-stipendier 2022

Från och med höstterminen 2017 administreras MFS av Uppsala universitets Internationella kansli. Stipendierna är öppna att söka för alla studenter vid Uppsala universitet som uppfyller behörighetskraven.

Information med anledning av coronaviruset

MFS har delats ut löpande under 2021 och kommer att delas ut under VT2022. Den stora förändringen är att de som får stipendium inte kommer att kunna åka till ”sina” länder förrän corona-läget förändrats och UD har tagit bort reserestriktionerna. Om dessa restriktioner kommer att lyftas för vissa länder men inte för ”ditt” land, så kommer du att ha möjlighet att byta till annat lämpligt land, om du så vill. Om reserestriktionerna drar ut på tiden och du föredrar att återlämna ditt stipendium så kommer du att kunna söka det igen.

Kontaktperson i fält: Med ansökan krävs att du har en kontakt-person i fält. Om du tilldelas ett MFS-stipdenium kommer du behöva visa att du har en etablerad kontakt i landet innan du får ditt stipendium utbetalat. 

MFS-STIPENDIER UNDER VT 2022

Ansökningsprocessen för MFS-stipendier som ska delas ut under våren 2022 med avresa från HT2022 (notera att även om du tilldelas stipendiet kan resan ske först när UD hävt reserestriktionerna) öppnar i april. Deadline för ansökningar är 15 april

Vad innebär MFS-stipendiet?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att öka svenska studenters intresse för globala frågor och erfarenheter att arbeta i ett utvecklingsland. Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag till kostnader för fältarbete i ett utvecklingsland där du samlar in material till din kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Fältarbetet ska vara minst åtta veckor långt. Stipendiet täcker kostnader för resa till och från UHR:s förberedelsekurs i Härnösand, resor till och från samt inom landet, kost och logi, omkostnader, mindre utgifter för handledare i fält, samt vaccinationer och eventuell hälsokontroll.

MFS kan sökas för fältarbete i de länder som klassificeras som utvecklingsländer enligt OECD/DAC (med undantag för kolumn 5 "High Income Countries and Territories"); vilket innebär de flesta länder i Afrika, Asien, Latinamerika och sydöstra Europa. Här hittar du en lista över möjliga MFS-länder. Du får dock inte åka till länder som UD avråder från att resa till.

MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat-  eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor. En hel del ämnen är därmed möjliga att undersöka i en MFS-uppsats; demokratisering, mänskliga rättigheter, förvaltning, korruption, ‘good governance’, civilt samhälle, genus, konflikt(hantering), jordbrukspolitik, politisk mobilisering etc.

För mer information om framtida ansökningsprocesser, maila Hans Blomkvist (hans.blomkvist@statsvet.uu.se)

Se Internationella kansliet för mer information om behörighet och ansökningsförfarandet

Sida ser gärna att MFS-studier anknyter till samarbeten med eller pågående forskningsprojekt i utvecklingsländer. Du får därför en fördel om din ansökan knyter an till någon pågående utvecklingsforskning vid institutionen. Här är några exempel på forskningsprojekt du skulle knyta an till:

Hör gärna av dig till forskarna om du är intresserad!

Exempel på ansökningar

Här har vi lagt upp exempel på några ansökningar från de senaste åren som vi tycker varit bra och som förhoppningsvis kan fungera som inspiration och stöd när du skriver din ansökan:

Diversity and trust in South Africa

The informal trading sector in Kenya

Tolerance in Colombia

Skriva MFS-uppsats

Vad innebär det att skriva MFS-uppsats? Hur går det till rent praktiskt? Vilka förberedelser måste göras?

Här hittar du listor över alla godkända MFS-uppsatser som ventilerats vid Statsvetenskapliga institutionen i ämnena Statsvetenskap och Utvecklingsstudier

Att skriva MFS-uppsats

Senast uppdaterad: 2022-04-07