Frågor och svar om antagning och registrering

Var och när registrerar jag mig?

Till de flesta av våra kurser sker registrering via Ladok. Detta gäller dock inte för studenter antagna med villkor. På följande sida hittar du mer information om registrering.

Hur aktiverar jag mitt studentkonto?

Här hittar du information om hur du aktiverar ditt konto.

Studium?

I lärplattformen Studium hittar kursinformation och schema.

Måste jag närvara själv vid registreringen om jag inte kan webbregistrera mig?

Om du inte kan webbregistrera dig ser vi helst att du kommer själv, men du kan också skicka ett ombud som då tar med sig ditt antagningsbesked. Vi godtar inga telefonregistreringar.

Hur stor är chansen att bli antagen om jag står som reserv?

Det är svårt att säga. Vi kallar alltid på reserver i tur och ordning via den e-postadress som angetts via antagning.se. Du kan alltid ringa till institutionen och meddela att du är intresserad.

Om jag antas nu, kan jag spara min plats till nästa termin?

Nej. Din antagning gäller den termin du sökt till kursen. Vill du läsa kursen en annan termin får du avregistrera dig och sedan söka kursen på nytt. Om du däremot upptäcker mitt i terminen att du vill avbryta studierna får du komma tillbaka en annan termin för att ta restpoäng.

När får jag mina pengar från CSN?

Vi lägger in uppgifterna om registrering i LADOK så fort vi kan efter det att du registrerat dig vid institutionen. CSN läser av nyinkomna registreringar varje dag men det dröjer 3–10 dagar innan studielånet betalas ut. Trycket på CSN är hårt i början av terminerna.

Vad händer med mitt CSN om jag blir sjuk?

Det är viktigt att du sjukanmäler dig om du blir sjuk när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk.

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen och studiestartsstödet för att säkerställa att du som studerande inte drabbas negativt om du blir sjuk. Men för att trygghetsreglerna ska gälla så måste den studerande sjukanmäla sig till Försäkringskassan. Samma sak gäller för vab, men då gör du sin anmälan till CSN. Det är många studerande som missar att anmäla sjukdom och vab, och på grund av det går miste om förmåner som de har rätt till.

Läs mer om vad som gäller på CSN:s hemsida.

Vad händer om jag inte blir klar med kursen innevarande termin?

Du ska alltid omregistrera dig på en kurs för att ta restpoäng. Kontakta expeditionen eller studievägledningen. Du är välkommen att göra resttentor, men tänk på att även fullgöra ev. obligatoriska moment. Du tenterar alltid på aktuell kurslitteratur oavsett när du läste kursen. Du har rätt att tentera en kurs som inte längre ges upp till tre terminer efter det att den upphört. Kontakta expeditionen om du ska tentera en gammal kurs.

Vilka regler gäller för omregistrering?

Omregistrering sker alltid i mån av plats. Kontakta Statsvetenskapliga institutionens kursexpedition: Expeditionen@statsvet.uu.se om du har frågor om omregistrering.

Jag har glömt att söka en kurs till nästa termin

Om du har glömt att söka i tid kan du gå in och göra en sen anmälan på www.antagning.se. Institutionen har inte längre några egna reservlistor. Dessa upprättas numera via antagning.se. 

Jag skulle vilja göra studieuppehåll från kursen jag är antagen till

Fristående kursstudenter kan endast göra avbrott på kurs om man inte har för avsikt att fortsätta att läsa.

Hur många poäng behöver jag för att få fortsätta på statskunskap/utvecklingsstudier B och C?

Vid registreringen måste du visa att du har:

  • Minst 22,5 poäng från statskunskap A för att få fortsätta på B-kursen (Fr o m HT21). Studenter som läst kursen VT21 och före det måste ha minst 24 poäng.
  • Minst 22,5 poäng från utvecklingsstudier A för att få fortsätta på B-kursen.
  • Minst 22,5 poäng från statskunskap B för att få fortsätta på C-kursen.
  • Minst 22,5 poäng från utvecklingsstudier B för att få fortsätta på C-kursen.

Hur många VG-poäng krävs för att få VG på hela kursen?

Hälften av kurspoängen måste vara VG för att du ska få VG i slutbetyg (gäller samtliga kurser utom statskunskap A). På statskunskap A krävs VG på 11,5 högskolepoäng (alla delmoment är inte VG-grundande). 

Jag är klar med mina studier och vill ta ut en examen

Du måste själv ansöka om examen hos examensenheten. Läs om kraven för olika examina och hur du ansöker: UU-student-examen.

Senast uppdaterad: 2022-02-18