Skriva uppsats

Studenter som pluggar ihop

Uppsatsskrivandet på de högre nivåerna är i huvudsak ett arbete som före seminariebehandlingen bedrivs enskilt i kontakt med en handledare. Information om kursen och ev. kontakt med examinatorerna, som i de flesta fall är andra personer än handledarna, är därför inte lika lätt att få som för läskurserna. Val av uppsatsämne för tilldelning av handledare sker via Studium.

Skriva kandidatuppsats
Skriva magisteruppsats
Skriva masteruppsats (in Eng.)

Sök uppsats

Från hösten 2015 söker du uppsatser i DiVA. Kontakta studentexpeditionen om du söker äldre uppsatser.

Senast uppdaterad: 2022-03-07