Studievägledning statsvetenskapliga institutionen

Institutionens studievägledare vägleder dig bland institutionens kurser och program och kan berätta om vilka antagningsregler som gäller. De ger råd om alternativa utbildningsmöjligheter och fortsatta studier samt diskuterar studierelaterade problem. De tar även emot synpunkter på schemaläggning, undervisning, litteratur och examination.

Besöksadress: Gamla Torget 6, plan 7. Om du inte har campuskort kommer du in i huset via Östra Ågatan 19. Gå sedan till plan 4, gå sedan genom huset till det andra trapphuset och därefter upp till plan 7.

Policies kandidatprogrammet, fristående kurser

Marie Nylund
Telefon: 018-471 12 04
polkand@statsvet.uu.se

BOKA TID

Zoomlänk Marie Nylund: https://uu-se.zoom.us/j/61153307706

Politices masterprogram, kurser i samhällskunskap, fristående kurser

Anna Reuterhäll
Telefon: 018-471 57 24
studievagledare@statsvet.uu.se

BOKA TID

Zoomlänk Anna Reuterhäll: https://uu-se.zoom.us/j/63828394924

Utbytesstudier

Stina-Lena Kaarle
Telefon: 018-471 74 43
stina-lena.kaarle@statsvet.uu.se

BOKA TID

Studenter med funktionsnedsättning

Anna Reuterhäll
Telefon: 018-471 57 24
studievagledare@statsvet.uu.se

BOKA TID

Zoomlänk Anna Reuterhäll: https://uu-se.zoom.us/j/63828394924

Studier och funktionsnedsättning

Universitetets kariär- och studievägledning

Till Uppsala universitets centrala karriär- och yrkesvägledning kan du vända dig med mer övergripande frågor om universitetets utbildningar, samtal kring studier, yrkesliv och arbetsmarknad samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler.

Karriär- och studievägledning

Kontakta studentexpeditionen

Öppettider/telefontider under terminstid (september–maj)

Måndag och onsdag 10.00–12.00 
Tisdag och torsdag 13.00–15.00

E-post: expeditionen@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06

Besöksadress

Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala

Postadress

Statsvetenskapliga institutionen
Box 514
751 20 Uppsala

Receptionen Östra Ågatan 19
Senast uppdaterad: 2023-07-07