Vanliga frågor

Q: Måste jag skicka in en forskningsplan när jag ansöker?

A: Nej, du behöver inte skicka in någon forskningsplan. Våra doktorander arbetar med och presenterar en forskningsplan under sitt första år hos oss.

Q: Måste jag ha etablerat kontakt med en handledare när jag söker?

A: Nej, våra doktorander har tillfälliga handledare under första året, när de är färdiga med sin forskningsplan utser institutionens handledarkollegium permanenta handledare.

Q: Jag vet inte om jag har rätt meriter för att klara behörighetskraven, är jag behörig?

A: Vi gör ingen behörighetsbedömning i förväg. Våra behörighetskrav finns beskrivna under Vem är behörig att söka?. Observera att formuleringen ”eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands” medger viss flexibilitet i bedömningen. Vi vet att ämnen som ligger nära det vi vanligtvis kallar statsvetenskap kan vara relevanta. Om du faller inom denna kategori bör du tydligt beskriva de meriter du har i din ansökan och argumentera varför de kan ses som ”likvärdiga”.

Q: Hur finansierar jag min doktorandutbildning?

A: Doktorander är anställda med månadslön som räknas upp under utbildningens gång. Månadslönen för en förstaårsdoktorand är 29 000 SEK (2022). Se aktuell lönestege här.

Q: Jag har möjlighet att finansiera mina doktorandstudier med stipendier/egen finansiering, kan jag bli antagen utan att behöva gå igenom den vanliga antagningsprocessen?

A: Nej, alla doktorander måste bli antagna genom vår ansökningsprocess. Bara de som hamnar på vår ”korta lista” med topprankade kandidater kan sedan komma ifråga för antagning. Först när vi valt ut dessa kan finansiering diskuteras. All extern finansiering måste godkännas av Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Senast uppdaterad: 2023-02-06