Gästande doktorander vid statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen välkomnar gästande doktorandstudenter från hela världen. Gästande doktorander har möjlighet att delta i en rad olika aktiviteter, till exempel föreläsningar, seminarier och doktorandkurser vid institutionen. I mån av tillgänglighet kan vi också erbjuda kontor på institutionen och IT-resurser.

Institutionen betalar inte besökande doktorander. Därför bör besökande doktorander ansöka om forskarbidrag genom sin institution vid universitet där de är skrivna.

Om du vill ansöka om att bli gästande doktorandstudent vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet:

1. Innan du skickar in en formell ansökan är det viktigt att du har hittat och kommit överens med en anställd vid institutionen som kan vara akademisk handledare under vistelsen. Institutionens handledare måste vara en etablerad anställd inom ett relevant område. Mentorn ger vanligtvis ingen formell akademisk handledning. Studierektor för forskarutbildningen, kan hjälpa eventuella besökande att etablera kontakt.

2. Den formella ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Antagningsbevis till ett doktorandprogram
  • Beskrivning av ämnet för ditt doktorandarbete (högst 1 sida)
  • Ett brev som motiverar varför du har valt statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet som en lämplig plats att utföra din forskning och en översikt över ditt planerade arbete under tiden vid Uppsala universitet. Ange även tidsperioden du tänker vara vid institutionen (högst 2 sidor)
  • Referens från din handledare vid heminstitutionen (måste framföra att vistelsen godkänns som en väsentlig del av doktorandarbetet)
  • Kort CV (högst 2 sidor)

3. Skicka din ansökan till studierektor för forskarutbildningen.

4. Utifrån ansökningen och tillgängliga resurser under perioden du vill besöka institutionen tar studierektorn för forskarutbildningen och institutionens prefekt ett beslut och meddelar dig.

Senast uppdaterad: 2021-08-19