Uppföljning/utvärdering av praktik

Uppföljning

Besök på praktikplatser
För att på nära håll följa praktikprogrammets utveckling genomför praktiksamordnare Marie Nylund besök på ett 10-tal praktikplatser varje år (också på praktikplatser utomlands).

Uppföljningsseminarier i Stockholm
Några veckor efter terminsstart samlas praktikanterna i Stockholms- och Uppsalaområdet till ett uppföljningsseminarium. I mindre grupper diskuteras erfarenheterna av den första tiden av praktiken, hur introduktionen har fungerat, om det finns en plan för arbetet under praktiktiden etc.

Utvärdering

Trapphallen statsvetenskapliga institutionenPraktikanterna

Efter praktikperiodens slut skall praktikanten inlämna en skriftlig utvärdering av sina erfarenheter från praktiken. Utvärderingen skall delges såväl praktikplatsen som statsvetenskapliga institutionen och syftar främst till att ge värdefull information till blivande praktikanter samt att kontinuerligt utveckla och förbättra praktikprogrammet.
Utvärderingen skall omfatta 3–4 sidor och kan innehålla bland annat följande punkter:

  • Praktikplatsen – kort om dess verksamhet, arbetsuppgifter, organisation.
  • Arbetsuppgifter – redogörelse för arbetsuppgifter och projekt under praktikterminen.
  • Hur har dina teoretiska studier kommit till användning under praktiken?
  • Negativ kritik – vad var mindre bra?
  • Förslag till förbättring – hur kan ev. negativa inslag elimineras?

Handledarna

Det är även viktigt att få en utvärdering av praktikantens insatser under den gångna perioden. Ett särskilt formulär finns som skall ifyllas av handledaren efter avslutad praktik.

Formulär för handledarens utvärdering skickas direkt till handledaren strax innan praktikterminens slut.