Sök praktikplats

Varje student ansvarar själv för att ordna en praktikplats. Se utannonserade praktikplatser inför kommande termin:

Praktikplatser hösten 2022

Politisk partier

Centerpartiets internationella kansli (Sthlm, Bryssel, Washington D.C, Kapstaden)
Liberalernas parti i Europaparlamentet i Bryssel - praktik hos Karin Karlsbro
Liberalernas parti- och riksdagskansli
Miljöpartiets riksdagskansli 
Liberala Kvinnor
 

Riksdagen

Regeringskansliet

Portalsida för praktikannonser inom RK
Prenumerera på lediga praktikplatser inom RK
Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Praktik vid EU-kansliet vid Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Svenska Unescorådet
Svenska Unescorådet - kommunikation

Praktikanter till Afrikaenheten (UD AF) höstterminen 2022

Praktikant till Enheten för nedrustning och icke-spridning (UD NIS) höstterminen 2022

Praktikanter till Kommunikationsenheten (UD KOM) höstterminen 2022

Praktikant till Amerikaenheten (UD AME) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för europeisk säkerhetspolitik (UD ES) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor (UD FN) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI) höstterminen 2022

Praktikanter till Europaenheten (UD EU) höstterminen 2022

Praktikant till Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD KC) höstterminen 2022

Praktikanter till UD PLAN ht 2022

Praktikanter till Enheten för Östeuropa och Centralasien (UD EC) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (UD IU) höstterminen 2022

Praktikanter till Ekonomienheten (UD EKO) höstterminen 2022

Praktikanter till Regeringskansliet - Justitiedepartementet

Praktikant till Gruppen för utveckling och lärande vid UD:s personalenhet (UD P-UTV) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för Asien och Oceanien (UD ASO) höstterminen 2022

Praktikanter till Europakorrespondentenheten (UD EUKORR) höstterminen 2022

Praktikanter till Mellanöstern- och Nordafrikaenheten (UD MENA) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten för främjande och hållbart företagande (UD FH) höstterminen 2022

Praktikanter till Protokollet (UD PROT) höstterminen 2022

Praktikant till Säkerhetsenheten (UD SÄK) höstterminen 2022

Praktikanter till Enheten Global Agenda (UD GA) höstterminen 2022

Praktikanter till Rättssekretariatet (UD RS) höstterminen 2022

Praktikanter till Regeringskansliet - Justitiedepartementet med EU-inriktning

Praktikanter till Regeringskansliet – Kulturdepartementet

Praktikant till Regeringskansliet – Näringsdepartementet, Enheten för branscher och industri

Praktikanter till Näringsdepartementet - avdelningen för bolag med statligt ägande

Praktikanter till Näringsdepartementet – avdelningen för bolag med statligt ägande

Praktikanter till Regeringskansliet - Arbetsmarknadsdepartementet

Högskolepraktikanter till Regeringskansliet – Socialdepartementet

Praktikant till Regeringskansliet – Näringsdepartementet, Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling

Praktikant till Regeringskansliet – Näringsdepartementet, Enheten för analys vid sekretariatet för styrning och samordning

Praktikant till Regeringskansliet – Näringsdepartementet, Enheten för fiske, jakt och rennäring

Praktikanter till Regeringskansliet höstterminen 2022– Finansdepartementet
Praktikant till Regeringskansliet - Förvaltningsavdelningen med registratur

Praktikanter till Regeringskansliets kommunikationsenhet ht 2022
Praktikant till Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (UD KSU) höstterminen 2022
Näringsdepartementet - avdelningen för bolag med statligt ägande
Praktikanter till Regeringskansliet -Miljödepartementet
Praktikanter till Regeringskansliet – Infrastrukturdepartementet hösten 2022

 

Kommuner och landsting/regioner

Central Sweden European Office, Bryssel
Region Värmland European Office, Bryssel
Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel
Gävle kommun - internationella kontoret
Uppsala Klimatprotokoll

Sveriges Kommuner och Regioner, Demokratisektionen
Region Stockholms regionledningskontor, enheten för internationellt arbete
 

Ambassader/Konsulat/Representationer

Portalsida för praktikannonser inom RK
Sveriges ständiga representation vid FN, NY
Sveriges ambassad i Singapore
Sveriges ambassad i Tirana

 

Statliga myndigheter

Riksrevisionen
Sidas enhet för verksamhetsstyrning
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Statskontoret
Försvarsmaktens högkvarter - sektionen för internationella relationer
Försvarsmaktens högkvarter - sektionen för långsiktig utveckling och analys
Konstnärsnämnden - inom det kulturinriktade och mellanstatliga biståndsprogrammet, ArtNexus
Kommerskollegium

 

Utredningsinstitut/konsultföretag/tankesmedjor/forskningsinstitut

EY
FCG
Sweco
Kantar Sifo - kontakt Nora Karltun
Governo
Ramboll Management
Actea Consulting
New Republic
Oxford Research
Faugert & Co

Global utmaning
wsp
Prime Weber Shandwick - rekryteringsdag
KPMG
Utrikespolitiska institutet - olika inriktningar
Reform Society
DAMVAD Analytics - praktik kvantitativ analys
DAMVAD Analytics - praktik kvalitativ analys
Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP)
FriVärld
Ungdomsbarometern
Bayer AB
Make Equal
Arena Idé


 

Överstatliga/Mellanstatliga/Internationella organisationer

International IDEA - HR and Finance
International IDEA - Global Programmes
Svenska FN-förbundet
International IDEA - SGO OBS! NYTT
International IDEA  - SGO External Relations Focus OBS! NYTT

 

Ideella organisationer

ForumCiv/Globalportalen
Svenska Röda korset
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)

Human Rights Watch - Development and Outreach (Advocacy and Communications)
Human Rights Watch - Development & Outreach
Pratham Sweden
Junis
Svenskar i Världen
 

Övriga

Föreningen för utvecklingsfrågor (FuF) - portalsida
Naturskyddsföreningen - miljö- och samhällsekonomi
Naturskyddsföreningen - påverkan och miljöpolitik
Teknikföretagens Brysselkontor
The Swedish Development Research network-SEI (SweDev)
Utrikespolitiska förbundet
Stiftelsen Allbright
Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel
ICC-Näringslivets världsorganisation
Altinget - nätverk och utbildning
Northvolt
Framtidsjorden, Global rättvisa Sista ansökningsdag 18 april
SäkerhetsBranschen - kommunikation och marknadsföring
SäkerhetsBranschen - event och projekt
SäkerhetsBranschen - Säkerhetsuniversitetet
Stockholms Handelskammare i Uppsala län
SäkerhetsBranschen - länk till annons

Swecare - Sista ansölningsdag 27/6


   

Senast uppdaterad: 2022-06-03