Praktik leder till jobb

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har sedan 1990 erbjudit studenter på Politices magisterprogrammet (sedermera Politices kandidatprogrammet och Politices masterprogrammet) möjligheten att göra en termins handledd studiepraktik inom ramen för sin utbildning. I princip har samtliga studenter (ca 2 500 under de senaste 30 åren) tagit tillvara möjligheten att kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkliga arbets­uppgifter. Praktiken har utan tvekan varit det mest uppskattade inslaget i utbildnings­programmet och sannolikt den viktigaste faktorn för rekrytering av studenter. Dessutom har praktikplatserna genomgående varit mycket nöjda med praktikanternas insatser.

Vad tycker då de tidigare studenterna om praktiken och om sin utbildning? Vad har de haft för erfarenheter av arbetslivet sedan de gjorde sin praktik? Vilken praktisk nytta har de haft av sin praktiktermin?

Vi har följande erfarenhet genom regelbundna uppföljningar:

  • nästan alla av dem som svarat har jobb inom relevanta områden
  • mer än hälften anser att de har arbetsuppgifter som motsvarar utbildningen
  • mer än hälften har fått det första jobbet i och med kontakter från praktikplatsen
  • nästan hälften anser att de har användning av utbildningen i sitt nuvarande yrke
  • en övervägande del av de svarande skulle valt samma utbildning idag
  • en övervägande del anser att praktiken har haft stor betydelse vid jobbsökande.