Tidigare praktikplatser

Här har våra studenter praktiserat de senaste åren

VÅRTERMINEN 2021

 • Centerpartiets internationella parti
 • Liberala Kvinnor
 • Riksdagens internationella kansli (RIK)
 • Riksdagens utredningstjänst (RUT)
 • Statsrådsberedningens EU-kansli    
 • Finansdepartementet                                       
 • Infrastrukturdepartementet    
 • Kulturdepartementet 
 • Miljödepartementet                                                            
 • Näringsdepartementet                                               
 • Utbildningsdepartementet                                          
 • UD-ASO                                                                                          
 • UD-EU
 • UD-FN                                                                                             
 • UD-HI
 • UD-IU                                                                                                       
 • Riksrevisionen                                                                                
 • Statskontoret 
 • FOI
 • MSB - enheten för internationell samordning
 • SIDA
 • SIDA – enheten för verksamhetssyrning
 • SIDA – MENA    
 • International IDEA
 • International IDEA - Democracy and Inclusion unit
 • Forum
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Röda korset
 • Ramböll
 • Ratio
 • KPMG
 • FriVärld
 • Make Equal
 • NIRAS
 • Governo
 • Pratham Sweden - Företagspartnerskap och insamling
 • SäkerhetsBranschen
 • Timbros nätmagasin Smedjan
 • Nordeas kommunikationsavdelning
 • Mexikos ambassad
 • Global Water Partnership
 • Federal Foreign Office, Tyskland
 • North Sweden European Office, Bryssel

UD:s utlandmyndigheter tog inte emot några praktikanter VT21 p g a den rådande pandemin. Väldigt få har kunnat göra praktik utomlands denna termin.

HÖSTTERMINEN 2020

 • Riksdagens internationella kansli
 • Arbetsmarknadsdepartementet
 • Miljödepartementet
 • Finansdepartementet, budgetavdelningen
 • Näringsdepartementet
 • UD-ASO                                                                                          
 • UD-EU
 • UD-EKO
 • UD-ES
 • UD-FN
 • UD-IH
 • UD-KOM
 • UD-NIS
 • UD-PLAN
 • Försvarsmaktens högkvarter
 • FOI
 • SIDA
 • Riksrevisionen
 • International IDEA, Stockholm
 • Svalorna Latinamerika
 • EY
 • Ramböll
 • Forum Syd
 • Reformklubben
 • Governo
 • Reformklubben
 • Max Matthiessen
 • Västsvenska handelskammaren
 • The Daniel Sachs Foundation
 • SäkerhetsBranschen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Östhammars kommun
 • International IDEA, Bryssel
 • We Make Change CIC
 • Svensk- Amerikanska Handelskammaren (SACC), Philadelphia

UD:s utlandmyndigheter tog inte emot några praktikanter VT21 p g a den rådande pandemin. Väldigt få kunde göra praktik utomlands under hösten.

Vårterminen 2020

 • Statsrådsberedningens EU-kansli                                               
 • Näringsdepartementet                                                                  
 • Riksdagens utredningstjänst                                                       
 • Riksdagens Internationella Kansli                                             
 • UD-ASO                                                                                          
 • UD-EU                                                                                             
 • UD-HI                                                                                              
 • UD-FMR                                                                                         
 • Riksrevisionen                                                                                
 • Statskontoret                                                                                  
 • SIDA Enh för globalt hållbar ek utv                                          
 • Röda Korset                                                                                   
 • Institutet mot mutor                                                                     
 • Svenskt Näringsliv                                                                         
 • Ramböll                                                                                          
 • Försvarsmaktens högkvarter                                                      
 • Försvarsmakten                                                                             
 • FOI                                                                                                   
 • Försvarshögskolan                                                                        
 • Liberalernas riksdagskansli                                                         
 • EY                                                                                                    
 • Oxford Research                                                                           
 • Governo                                                                                          
 • International IDEA                                                                       
 • Altinget                                                                                            
 • Klimatpolitiska rådet                                                                    
 • Berättarministeriet                                                                        
 • Deedster                                                                                          
 • Make Equal                                                                                    
 • New Republic                                                                                 
 • PWC                                                                                                 
 • Human Rights Watch                                                                   
 • Hela människan                                                                            
 • Ecogain                                                                                           
 • Sveriges ständiga delegation vid EU. Bryssel                           
 • Sveriges ständiga delegation vid OSSE, Wien                          
 • Sveriges ständiga representation vid FN, New York               
 • Svenska Handelskammaren i USA (SACC-Philadelphia)     
 • Sveriges representation vid de int org, Genève                         
 • Sveriges ambassad, Addis Abeba                                              
 • Sveriges ambassad, Phnom Penh                                               
 • Fiatlux SARL, Lausanne

Höstterminen 2019

 • Riksdagens internationella kansli
 • Statsrådsberedningens EU-kansli
 • Utbildningsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Socialdepartementet 
 • UD-ASO 
 • UD-EU
 • UD-FH
 • UD-HI
 • UD-FMR
 • UD-IH
 • Riksrevisionen
 • Stadsledningskontoret, Sthlms stad, Internationella enheten
 • Statistiska Centralbyrån (SCB)
 • Ramboll Management Consulting AB
 • StrandbergHaage
 • HUI Research AB
 • Svenska Unescorådet
 • Governo 
 • Keolis
 • Sweco Society AB
 • Altinget
 • New Republic PR AB
 • Global Utmaning
 • Institutet mot mutor
 • Amnesty International Sverige/Amnestyfonden
 • Statisticon, Uppsala
 • Uppsala universitet, Uppsala Conflict Data Program
 • Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
 • Energiföretagen Sverige
 • Sveriges delegation vid OECD, Paris
 • Sveriges ständiga representation vid FN, New York
 • Sveriges ambassad, Tallinn
 • Sveriges ambassad, Chisinau
 • Sveriges ambassad, Tokyo
 • Sveriges ambassad, Washington
 • Sveriges ambassad, Buenos Aires
 • Sveriges ambassad, New Delhi
 • Sveriges ambassad, Maputo
 • Sveriges ambassad, Yangon
 • Sveriges generalkonsulat, Shanghai
 • Horizon Institute, Hargeisa
 • Partos, Amsterdam
 • GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, Mannheim

Vårterminen 2019

 • Liberalerna Stockholms län
 • Statsrådsberedningens EU-kansli
 • Finansdepartementet
 • Socialdepartementet 
 • UD-Amerikaenheten 
 • UD-ASO 
 • UD-EU-enheten
 • UD-EUKORR
 • UD-FMR
 • UD-IH
 • Försvarsmakten
 • Försvarsmakten – Högkvarteret 
 • Riksrevisionen
 • Riksdagsförvaltningen/utvärderings-forskningssekr.
 • Statskontoret
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
 • Sida
 • Ramboll 
 • Folke Bernadotteakademin 
 • Utrikespolitiska institutet (UI), Europaprogrammet
 • FCG Swedish Development 
 • Tankesmedjan Fores
 • Sveriges Internationellt Liberalt Center (SILC)
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Kommunstyrelseförvaltningen i Örebro
 • UN Women Nordic Liaison Office
 • FN:s befolkningsfond UNFPA
 • United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
 • Open Europe, London
 • Institute d'Études de Politique (Science Po), Paris
 • Europaparlamentet, Bryssel
 • Sveriges ständiga representation vid EU, Bryssel
 • Sveriges permanenta delegation vid NATO, Bryssel
 • Sveriges ständiga representation vid FN, New York
 • Sveriges ambassad, Chisinau
 • Sveriges ambassad, Bukarest
 • Sveriges ambassad, London
 • Sveriges ambassad, Rom
 • Sveriges ambassad, Addis Abeba
 • Sveriges ambassad, New Delhi
 • Sveriges ambassad, Buenos Aires
 • Sveriges ambassad, Bogotá
 • Sveriges ambassad, Guatemala
 • Sveriges ambassad, Kuala Lumpur
 • Sveriges ambassad, Singapore
 • Sveriges ambassad, Bukarest
 • Sveriges ambassad, Kairo
 • Sveriges ambassad, Washington
 • Sveriges generalkonsulat, Jerusalem
 • Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, Washington

Höstterminen 2018

 • Statsrådsberedningens EU-kansli
 • Socialdepartementet 
 • UD-Amerikaenheten 
 • UD-ASO 
 • UD-IU 
 • Försvarsmakten – Högkvarteret 
 • Försvarshögskolan - ISS 
 • Ramböll 
 • Folke Bernadotteakademin 
 • Kvinna till Kvinna 
 • International IDEA 
 • Internationella kvinnoförbundet för Fred och säkerhet IKFF 
 • Svenska Unescorådet 
 • FCG Swedish Development 
 • Cohn & Wolfe 
 • FriVärld/Stiftelsen Fritt Näringsliv 
 • UN Women nationell kommitté Sverige 
 • Sida 
 • Radiohjälpen 
 • Stiftelsen Fryshuset 
 • Region Skåne, Regional utveckling, 
 • Näringsliv & Arbetsmarknad 
 • UN Women Nordic Office, Köpenhamn
 • Sveriges permanenta delegation vid OECD, Paris
 • Sveriges ambassad, Chisinau
 • Sveriges ambassad, Prag
 • Sveriges ambassad, Bukarest
 • Sveriges ambassad, Riga
 • Sveriges ambassad, Pretoria
 • Sveriges ambassad, Lusaka
 • Sveriges ambassad, Bogotá
 • Sveriges ständiga representation vid FN, New York

Vårterminen 2018

 • RUT 
 • Statsrådsberedningen
 • Statsrådsberedningens EU-kansli
 • Försvarsmakten
 • Finansdepartementet
 • Kulturdepartementet 
 • Socialdepartementet
 • Utbildningsdepartementet 
 • UD-EU CORR 
 • UD-HI 
 • Statskontoret 
 • Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) 
 • Rädda barnen 
 • SCB 
 • Stockholm Environment Institute (SEI)
 • Kairos Future 
 • Ratio 
 • Concord Sverige 
 • FCG Swedish Development AB
 • Amnesty International, svenska sektionen
 • Tradera AB 
 • KPMG 
 • Nyhetssajten Europaportalen
 • Insamlingsstiftelsen Make Equal
 • Svenska Filminstitutet 
 • TRSE Media AB/Logik förlag 
 • Sveriges ständiga representation vid FN, New York
 • Sveriges ständiga representation vid EU, Bryssel 
 • Sveriges ständiga representation vid OSSE, Wien
 • Sveriges generalkonsulat, Istanbul
 • Sveriges ambassad, Pristina
 • Sveriges ambassad, Amman
 • Sveriges ambassad, Washington
 • Sveriges ambassad, Lusaka
 • Sveriges ambassad, Pretoria
 • Sveriges ambassad, Tokyo
 • Sveriges ambassad, Ottawa
 • Sveriges ambassad, Hanoi
 • FN-sekretariatet, New York
 • UN-Habitat, Nairobi
 • The Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv
 • Russian Museum of Estonia, Talinn

Höstterminen 2017

 • RUT 
 • Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård UD-FN 
 • UD-FN 
 • UD-IU (Enheten för internationellt utvecklingssamarbete) 
 • Sida - Afghanistanenheten 
 • Global utmaning 
 • Andréasson Public Relations 
 • Svenskt Näringsliv 
 • Ernst & Young 
 • Tiden 
 • Fores 
 • Governo 
 • Ramböll 
 • Svenskar i Världen 
 • Sveriges ständiga representation vid EU, Bryssel
 • Sveriges permanenta representation vid FN och de internationella organisationerna, Schweiz
 • Sveriges permanenta delegation vid OECD, Paris
 • Sveriges ambassad, London
 • Sveriges ambassad, Rabat 
 • Sveriges generalkonsulat, Shanghai 
 • UNDP, Myanmar

Vårterminen 2017

 • Riksdagsförvaltningen
 • Arbetsmarknadsdepartementet  
 • Finansdepartementet 
 • Justitiedepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Näringsdepartementet
 • Socialdepartementet
 • UD-ASO
 • UD-EU KORR Stockholm 
 • UD-MENA
 • UD-Östeuropa och Centralasien
 • Riksdagens utredningstjänst
 • Statskontoret
 • IDEA
 • Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS)
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Försvarets materielverk
 • Nordea Bank AB, Wealth Mangagement Sustainable Finance
 • Folke Bernadotteakademin
 • SNS
 • RFSU 
 • Ramböll
 • Prime
 • Strandberg
 • Cohn & Wolfe
 • Oxford Research
 • Sveriges Radio
 • Kulturnyheterna, Svt
 • Svenska kyrkan, Intern avd
 • Reach for Change
 • Operation 1325
 • Läkare i Världen
 • Folketinget, Christiansborg Köpenhamn
 • Smålands Blekinge Halland South Sweden, Bryssel 
 • Stockholm Region EU Office Bryssel
 • Sveriges ständiga representation vid EU, Bryssel 
 • Sveriges ständiga representation vid EU - Finanssektionen
 • Sveriges delegation vid NATO, Bryssel
 • Sveriges delegation vid OECD, Paris
 • Sveriges ständiga representation vid FN, New York 
 • Sveriges ambassad, Paris
 • Sveriges ambassad, Prag
 • Sveriges ambassad, Pristina
 • Sveriges ambassad, Washington
 • Sveriges ambassad, Khartoum
 • Sveriges ambassad, Kampala
 • Sveriges ambassad, Brasilien
 • Sveriges ambassad, Bangkok
 • Sveriges ambassad, Rabat

För information om tidigare år kontakta praktiksamordnare Marie Nylund på marie.nylund@statsvet.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-02-17