Sara har gjort praktik på Ernst & Young

2021-01-14

Sara Jansson läser Politices kandidatprogrammet, med inriktning Nationalekonomi. Under höstterminen 2020 har hon gjort praktik på Ernst & Young (EY).

Sara Jansson

Var gjorde du din praktik? Varför sökte du praktik där?

Under hösten 2020 praktiserade jag på EY, ett revisionsföretag som arbetar främst med finansiell revision men också med verksamhetsrevision. Jag hade min praktik hos verksamhetsrevisorerna där jag blev en del av en mindre grupp som arbetar med att granska statlig, regional och kommunal verksamhet utifrån lagar, styrdokument och reglementen. Inom verksamhetsrevisionen på EY genomförs olika granskningar av främst kommuner som sammanställs i revisionsrapporter. Verksamhetsrevisorerna arbetar på uppdrag av de kommunala revisorerna som ska enligt lag ta hjälp av sakkunniga revisorer vid granskning av den politiska verksamheten.

Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter på praktiken?

Under min praktiktid fick jag vara med och genomföra flera granskningar. Jag fick vara en del av en granskning av hur våld i nära relation och hedersrelaterat våld hanterades inom en kommun. I den granskningen bokade jag in intervjuer, tog anteckningar under intervjuerna, tog fram information om de respektive revisionskriterierna och skrev en del av texten i rapporten.

Vid genomförandet av en granskning gällande hur kommunen hanterar riktade stadsbidrag fick jag förutom liknande arbetsuppgifter som ovan nämnts också hålla i intervjuerna med förvaltningen och ta fram intervjufrågor. Under min tid på EY fick jag också vara en del av en granskning av den långsiktiga ekonomiska prognosen som en kommun årligen tog fram. Inom ramen för den granskningen skulle också vi ta fram vår egen långsiktiga ekonomiska prognos som jag fick hjälpa till med dels genom att mata in data i vår modell samt att sammanställa vårt resultat i en rapport. Under praktiktiden fick jag också möjligheten att självständigt arbeta med en uppföljande granskning som syftar till att följa upp hur en viss kommun/nämnd har anpassat sin verksamhet utifrån de rekommendationerna som lämnades vid tidigare granskningstillfälle inom ett specifikt område.

Utöver de granskningarna som jag nämnde ovan har jag också fått testa på flera andra arbetsuppgifter. Jag har varit ansvarig för ett potentiellt kundkonto som EY vill närma sig, där har jag tagit fram bakgrundsinformation, identifierat behovsområden, gjort omvärldsanalyser, genomfört en workshop och skapat en paketering av informationen som vi  identifierat. Jag har också fått vara en del av ett anbudsarbete tillsammans med Consulting, vilket var väldigt intressant och givande.

Arbetsuppgifterna har varit väldigt varierande och utmanande vilket har passat mig. 

På vilket sätt har det du lärt dig under studierna kommit till nytta under praktikterminen?

Min utbildning inom statsvetenskap och nationalekonomi har kommit till användning på min praktikplats. Från statsvetenskapen har jag lärt mig hur man tar sig an stora mängder information och text för att sedan kunna ta ut det viktigaste. Statsvetenskapen har också gett mig en grundläggande insyn i vårt statliga system och förvaltning vilket min praktikplats har byggt vidare på. I Politices kandidatprogram ingick en juridikkurs som jag tycker har hjälpt mig under min praktikperiod. När vi genomför en granskning gör vi det i förhållande till revisionskriterier som kan vara lagar, styrdokument och reglementen. Jag har därav under min praktik tolkat lagar och gjort bedömningar om huruvida en kommun har agerat i enlighet med lagen.

I den granskningen där vi skulle granska en kommuns långsiktiga ekonomiska prognos fick jag nytta av mina kunskaper inom nationalekonomi. Det var väldigt givande att få se en faktisk modell för långsiktiga ekonomiska prognoser och arbeta med den. Det skapade en djupare förståelse hos mig hur olika faktorer inom ekonomin påverkar varandra och framförallt vilka ekonomiska faktorer som är viktigast för en kommun. Att skriva en revisionsrapport påminner mycket om att skriva en examensuppsats. Jag anser därför att mitt examenarbete har förberett mig på ett bra sätt för rapportskrivningar. Min praktikplats och min utbildning har därför kompletterat varandra på ett väldigt bra sätt. 

Skulle du rekommendera kommande studenter att göra praktik? Varför/Varför inte?

Jag skulle absolut rekommendera kommande studenter att göra praktik, det är ett bra sätt att få insyn i arbetslivet och en chans att ta reda på med vilka arbetsuppgifter man trivs.