Att läsa statskunskap

Du kan läsa statskunskap på grundnivå som fristående kurser eller inom ramen för Politices kandidatprogrammet och på avancerad nivå inom ramen för Politices masterprogrammet. På kurserna kommer du bland annat att studera det politiska tänkandets ursprung och principer, demokrati och maktfrågor, nationalstaters ursprung och fall, globalisering och terrorism, klimatflyktingar och internationell politik samt FN:s roll och EU-medlemskapet.

Stadssiluett (Politices kandidatprogrammets profilbild)

Politices kandidatprogram

Politices kandidatprogrammet (Pol kand) är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning. På programmet har du möjlighet att fördjupa dig i politik, ekonomi och statistik. Du lär dig identifiera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen. 

Politices kandidatprogram

Illustrerad jordglob (Masterprogrammet i statskunskaps profilbild)

Politices masterprogram

Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. 

Politices masterprogram

Närbild på hand som skriver

Fristående kurser

Istället för att följa ett färdigt utbildningsprogram kan du bygga ihop din examen genom att läsa flera fristående kurser.

Sök fristående kurser

Doktorand spikar upp sin avhandling på statsvetenskapliga institutionens vägg

Forskarutbildning i statskunskap

Forskarutbildningen i statskunskap omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med en doktorsexamen eller licentiatexamen. Institutionens forskning omfattar statskunskapens alla stora delområden och kännetecknas av disciplinär likväl som metodologisk mångfald.

Forskarutbildning

Lärare vid statsvetenskapliga institutionen

Våra lärare forskar om statskunskapens centrala frågor och har omfattande och bred publicering för en internationell och svensk publik.

Forskare och lärare

Våra forskare medverkar

Mattias Sigfridsson under seminarium
Mattias Sigfridsson, studierektor grundnivå
Senast uppdaterad: 2023-06-15