Politices kandidatprogrammets höga status och goda anseende ger stora möjligheter

Färdigutbildade Pol kand-studenter från Uppsala universitet återfinns idag över hela världen som tjänstemän, sakkunniga och opinionsbildare med mera. De flesta är anställda inom statliga organ men många arbetar också inom organisationer och näringsliv. Vanliga arbetsplatser är regeringskansliet, UD, statliga myndigheter, omvärldsanalysföretag, kommunikationsbyråer och organisationer som SIDA. Pol kand-utbildningens internationella prägel och goda rykte ger också möjlighet att arbeta utomlands. Många färdigutbildade studenter arbetar på ambassader och internationella organisationer som EU och FN, men även på internationella företag.

Nuvarande anställningssektor

Månader efter examen för att få arbete