Så här kan du lägga upp dina studier

Politices kandidatprogrammet är uppbyggt av kurser som ges vid flera samhällsvetenskapliga institutioner och består av ett obligatoriskt basblock (terminerna 1-3) och en valfri fördjupningsdel (terminerna 4-6), vardera om tre terminer.

Grundstruktur

Exempel på olika studiegångar

Statskunskap eller nationalekonomi som huvudämne

Utvecklingsstudier som huvudämne

Freds- och konfliktstudier som huvudämne

Statistik som huvudämne

Senast uppdaterad: 2021-03-11