Vanliga frågor om Politices kandidatprogrammet

Vad är det för antagningspoäng till Politices kandidatprogrammet?

Se antagning.se

Jag läser Politices kandidatprogrammet vid annat lärosäte i Sverige. Kan jag bara byta över till Uppsala?

Nej. Alla måste söka programmet och all antagning till programmet sker via www.antagning.se till en hösttermin. Kurser lästa tidigare som ingår i programmet kan tillgodoräknas.

Kan jag söka till senare del på Politices kandidatprogrammet?

Nej. Antagning sker via www.antagning.se till en hösttermin.

Jag vill söka till Politices kandidatprogrammet men har redan läst kurser som ingår i programmet

Antagning sker endast en gång per år (till höstterminen). Om du antas till programmet räknas det som 30 hp. Systemet bryr sig inte om att du redan har läst inledande kurs på programmet som är statskunskap A. Du kan därför endast antas till ytterligare 15 hp utöver programmet. Om du till exempel redan har läst statskunskap A, 30 hp och nationalekonomi A, 30 hp sök så här:

Prio 1: Politices kandidatprogrammet
Prio 2: Statistik A4, 15 hp
Prio 3: Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

Du kan antas till 1 och 2 eller 2 och 3. Om du antas till 1 och 2 så kommer programsamordnaren att, i samband med registreringen, kontakta den institution som ger Förvaltningsrättslig översiktskurs, för att höra om det finns en plats. OBS! Du är inte garanterad plats på denna kurs, även om du kommer in på programmet och statistik-kursen! 

Kan jag få en plats om någon hoppar av när kursen eller programmet har börjat?

Vi gör alltid ett visst överintag för att kompensera för tidiga avbrott. Vi tar därför inte in några reserver när terminen har startat.

Allmänna frågor och svar om antagning och registrering hittar du under Anmälan och antagning på Uppsala universitetets hemsida. 

Jag skulle vilja göra studieuppehåll från programmet

Studieuppehåll prövas och beviljas av programsamordnaren. På Politices kandidatprogrammet är möjligheten att beviljas studieuppehåll begränsat under de tre första terminerna.

Kan jag få en Politices kandidatexamen utanför programmet?

Ja, om du läser de kurser som ingår i programmet. Samtliga ges som fristående kurs UTOM praktikkursen.

Vad krävs för en pol kand examen?

Politices kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (3 år). Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Som huvudområde i en politices kandidat kan du ha statskunskap, nationalekonomi, statistik, fred- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier.

Kurser som är obligatoriska i en politices kandidat examen är statskunskap A 30 hp, nationalekonomi A 30 hp, statistik 15 hp och förvaltningsrätt 15 hp.

Läs om övriga examina vid Uppsala universitet.

Kan jag åka på utbyte när jag läser pol kand?

Ja, det finns goda möjligheter att åka på utbyte. Läs mer om utbytesstudier via Uppsala universitet och via en institution, t ex statsvetenskapliga institutionen

Kan jag tillgodoräkna mig kurser från en utbyte?

Ja, det kan du. Du kan, under vissa förutsättningar, tillgodoräkna kurserna från ditt utbyte som en termin inom programmet (t ex B-kurs i valt huvudområde), som del av din B- eller C-kurs i det valda huvudområdet eller som din fria termin inom programmet. Mer information ges av programsamordnaren.

Kan jag både åka på utbyte och göra praktik?

Ja, under vissa förutsättningar kan du göra det. Mer information ges av praktiksamordnaren.

Allmänna frågor och svar om antagning och registrering hittar du under Anmälan och antagning på Uppsala universitetets hemsida. 

Vad händer med mitt CSN om jag blir sjuk?

Det är viktigt att du sjukanmäler dig om du blir sjuk när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk.

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen och studiestartsstödet för att säkerställa att du som studerande inte drabbas negativt om du blir sjuk. Men för att trygghetsreglerna ska gälla så måste den studerande sjukanmäla sig till Försäkringskassan. Samma sak gäller för vab, men då gör du sin anmälan till CSN. Det är många studerande som missar att anmäla sjukdom och vab, och på grund av det går miste om förmåner som de har rätt till.

Läs mer om vad som gäller på CSN:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-03-05