Fördjupa din kunskap om politik och internationella förhållanden

Illustrerad jordglob (Masterprogrammet i statskunskaps profilbild)

Politices masterprogrammet ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklings­studier och har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen.

Programmet förbereder dig för en yrkes­karriär som utredare och analytiker både nationellt och internationellt. Våra alumner arbetar idag bland annat på regeringskansliet, statliga myndigheter, kommunikationsbyråer och FN. Programmet leder till en politices master­examen (Master of Science in Political Sciences, 120 credits) med statskunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. En examen meriterar till att söka forskarutbildningen i statskunskap.

Politices masterprogram

Senast uppdaterad: 2022-04-08