Ansökan och urval

Vem kan söka utbytesstudier?

Studenter som är antagna till kurser i ämnet statskunskap eller utvecklingsstudier kan ansöka om studieplats inom statsvetenskapliga institutionens utbytesprogram. 

För att kunna ansöka om utbytesstudier krävs:

  • att du ansökningsterminen är registrerad på kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier vid Uppsala universitet eller att du varit registrerad på kurser i statskunskap eller utvecklingsstudier senast terminen innan ansökningsterminen, 
  • att du vid ansökningstillfället har läst minst 30 hp
  • att du vid utresan har läst minst 30 hp i statskunskap eller utvecklingsstudier.

När är det dags att söka?

Du söker alltid minst en termin i förväg. Det finns två ansökningsomgångar, 30 september och 30 januari. Vid huvudomgången i januari söker du till höstterminen eller ett helt läsår. Vid reservomgången i september söker du till vårterminen. Till University of Durham, Universidad de Salamanca och University of Warwick söker du bara på våren (oavsett utresetermin).

Ansökan

Ansökan om utbytesstudier görs online via länken nedan. Du ska även bifoga intyg om eventuella språkkunskaper, eller studier vid andra lärosäten. Du behöver inte bifoga intyg för de studier du genomfört vid Uppsala universitet.

Exchange Student Application
 

Urval

Ansökningarna bedöms utifrån ovannämnda behörighetsregler. I de fall där det finns fler sökande än platser vid värduniversitetet tas hänsyn till det sammanlagda antalet poäng med betyget Väl godkänd i statskunskap eller utvecklingsstudier. Vid ansökan till universitet med andra undervisningsspråk än svenska eller engelska gäller att goda kunskaper i undervisningsspråket kan dokumenteras genom akademiska betyg och/eller genom vistelse i språkområdet. Samtliga sökande måste ha mycket goda kunskaper i engelska. 

Efter urvalet

Resultatet av uttagningen till utbytesstudieplatser meddelas per e-post. Du måste tacka ja till platsen och om detta inte sker inom angiven tid kommer platsen att erbjudas annan sökande. När du har tackat ja till utbytesstudieplatsen, kontaktar vi ditt värduniversitet och ber dem skicka information, ansökningsblankett etc. 

Eventuellt återbud

Ett eventuellt återbud av utlandsstudieplatsen måste meddelas så snart det är möjligt både till statsvetenskapliga institutionen i Uppsala och till koordinatorn vid det utländska universitetet.  Vid sena återbud har statsvetenskapliga institutionen oftast ingen möjlighet att sända en reserv och risken är stor att utbytesplatsen förblir outnyttjad.

Senast uppdaterad: 2022-09-07