Efter dina utlandsstudier

Tillgodoräknande av kurser

Kurser som du läst vid utländska universitet kan du oftast tillgodoräkna i en examen vid Uppsala universitet. Det innebär i princip att de ”översätts” till kurser eller delkurser som ingår i Uppsala universitets kursutbud. Du bör dock ett par saker att tänka på i det här sammanhanget:

  • Poängen från dina studier utomlands hamnar inte automatiskt i LADOK! Du måste ansöka om tillgodoräknande.
  • Kurser lästa utomlands måste inte tillgodoräknas, om du inte behöver dem i din examen. De intyg (så kallade transcripts) du får vid ett utländskt universitet gäller även i Sverige, till exempel hos CSN.

Vi kan för närvarande vid tillgodoräknanden inte registrera några betyg i Ladok. När du söker jobb eller andra utbildningar kan du dock för det mesta använda originalintygen från dina utlandsstudier som komplement.

Ansökan om tillgodoräknanden

Vid statsvetenskapliga institutionen tillgodoräknas endast utlandsstudier i statskunskap och utvecklingsstudier. För att kunna tillgodoräkna dina kurser ska du ansöka om detta på särskild blankett för tillgodoräknande. Ett officiellt studieintyg över avklarade kurser i original (återfås efter avslutad handläggning) eller som vidimerad kopia skall bifogas ansökan.

Kurser i nationalekonomi eller juridik tillgodoräknas vid nationalekonomiska institutionen respektive juridiska fakulteten. Allting annat (till exempel språk, historia, freds- och konfliktstudier, m m) tillgodoräknas vid universitetets examensenhet. 

Det kan ta tid att få svar på sin ansökan om tillgodoräknande, särskild om det krävs samråd med universitetets examensenhet. Sök därför i god tid innan det är dags att ta ut examen.

Blankett för tillgodoräknande

Läs mer om tillgodoräknanden

CSN

Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag där du uppvisar minst motsvarande 22,5 högskolepoäng. Observera att du måste göra detta oavsett om du tillgodoräknar dina studier vid Uppsala universitet eller ej. Läs mer om Studieresultat efter utbytesstudier på CSNs hemsida

Reseberättelse

Vid hemkomst ska du lämna in en reseberättelse till statsvetenskapliga institutionen. Reseberättelsen kan med fördel innehålla egna erfarenheter om kurserna du har läst, universitetet och staden. Ge gärna praktiska tips för dem som kommer att åka till det aktuella universitetet i framtiden.

Kursanmälan till terminen efter hemkomsten

Anmälan till kurser på terminen efter hemkomsten till Uppsala görs under utlandsstudieterminen. Anmälan görs via webben på www.studera.nu. Anmälan sker före 15 april för höstterminen respektive 15 oktober för vårterminen.