Hit kan du åka på utbyte

Land Obs! Krav Master

ERASMUS+

Belgien
Université Libre de Bruxelles Språk 60 hp ja
England 
University of Durham Ansökan 60 hp nej 
University of Exeter 60 hp nej
University of Salford 60 hp nej
University of Sheffield 60 hp nej
University of Warwick Ansökan 60 hp nej 
Estland
University of Tartu 60 hp ja
Frankrike
Institut d'Etudes Politiques, Bordeaux Språk 60 hp ja
Institut d’Etudes Politiques, Lille Språk4 60 hp ja
Institut d’Etudes Politiques, Paris Campus 90 hp ja
Irland
Trinity College, Dublin engelska 60 hp ja
Litauen
Vilnius University engelska 60 hp ja
Nederländerna
University of Amsterdam Språk
Ansökan11
90 hp nej
Leiden University/Campus The Hague Språk
Ansökan8
60 hp nej
Leiden University College Mycket
intensivt
60 hp nej
Polen
Jagiellonian University in Kraków engelska 60 hp ja
Portugal
Universidade de Coimbra Språk 60 hp/
Port.
ja
Spanien
Universidad de Francisco de Vitoria, Madrid engelska 60 hp nej
Tjeckien
Charles University, Prag engelska 60 hp ja
University of Economics and Business, Prague engelska 60 hp ja
Tyskland
Goethe University Frankfurt engelska 60 hp ja
Hertie School of Governance, Berlin engelska 180 endast
Humboldt-Universität zu Berlin 120 hp
/Tyska
ja
Universität Konstanz Språk 60 hp ja
Universität Heidelberg
Eberhard Karls Universität Tübingen engelska 60hp ja
Österrike
Central European University, Wien engelska  180 hp endast
Universität Wien Språk12 60 hp
/Tyska
ja

ERASMUS+ NORDPLUS

Danmark
Aarhus universitet Språk4 120 hp ja
SDU Odense Språk4 120 hp ja
Finland
University of Jyväskylä Språk4 120 hp ja
University of Lappland, Rovaniemi Språk4 120 hp ja
University of Tampere Språk4 120 hp ja
University of Turku Språk4 120 hp ja
University of Vaasa 120 hp ja
Åbo akademi 120 hp ja
Norge
Universitetet i Bergen Språk4 120 hp ja
The Arctic University, Tromsö Språk4 120 hp ja
Island
University of Iceland Språk4 120 hp ja

Övriga institutionsavtal

Schweitz
Université de Genève Stipendium13 60 hp/
Fran.
Brasilien
PUC Rio de Janeiro engelska 60 ja

1 Kan bara sökas på vårterminen för ett helt läsår.

2 Kan bara sökas på vårterminen, antingen för höstterminen (endast 24 hp) eller för ett helt läsår.

3 Ett begränsat utbud av kurser på engelska finns (max två terminer). Den som kan studera på franska, har tillgång till ett större urval av kurser. Institut d’Etudes Politiques, Bordeaux erbjuder ett ”engelskt spår”, som inkluderar kurser i samhällsvetenskap, humaniora och ekonomi.

4 Ett begränsat utbud av kurser på engelska finns (max två terminer). Den som kan studera på landets språk, har tillgång till ett större urval av kurser.

5 Institut d'Etudes Politiques, Paris har flera campus: www.sciencespo.fr/en/about/our-campuses. I Menton, Paris och Reims krävs inte Franska. Ett begränsat utbud av kurser på engelska finns (max två terminer). Den som kan studera på franska, har tillgång till ett större urval av kurser. Kurser på masternivå erbjuds enbart i Paris.

6 Ett begränsat utbud av kurser på engelska finns (max två terminer). Den som kan studera på franska, har tillgång till ett större urval av kurser. Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg, har ett nytt program "Certificate of European Studies" (CES), om Frankrike och Europa från ett multidisciplinärt perspektiv, som undervisas helt på engelska.

7 Två studieplatser är reserverade för studenter vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

8 Institutionen för freds- och konfliktforskning har tecknat avtal med Leiden University (OBS! endast gällande Campus Den Haag). Där erbjuds bland annat en statsvetenskaplig metodkurs. En plats är reserverad för studenter vid statsvetenskapliga institutionen. Kan bara sökas på vårterminen för enbart höstterminen.

9 Institutionen för freds- och konfliktforskning har tecknat avtal med Leiden University College, som erbjuder studier i globala frågor. En plats är reserverad för studenter vid statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen har ett mycket speciellt upplägg. Om Du vill veta mer, kontakta Chris Chau: chris.chau@pcr.uu.se.

10 Begränsat utbud av kurser på engelska, men Universidade de Coimbra erbjuder kurser i internationella relationer och ekonomi på engelska.

11 Kan bara sökas på vårterminen för enbart höst- eller vårterminen, eller för ett helt läsår.

12 Undervisningen på Universität Wien är huvudsakligen på tyska, men man erbjuder numera ett växande antal kurser på engelska i olika ämnen. De som kan/vill studera endast på engelska bör dock ta reda på huruvida det finns tillräckligt många kurser på engelska för heltidsstudier.

13  Schweiziska staten tillhandahåller stipendiemedel som motsvarar ERASMUS+-beloppen.

Senast uppdaterad: 2022-09-01