Inför dina utlandsstudier

Kontakt med värduniversitetet

Efter att statsvetenskapliga institutionen har nominerat dig som utbytesstudent har du själv ansvaret för de praktiska förberedelserna, som till exempel ansökan om bostad, kursanmälan, eventuellt visum och bankgarantier. Vi utgår ifrån att värduniversitetet kommer att sända relevant information direkt till dig och eventuella frågor bör i första hand ställas till dem.

Learning Agreement och kursval

Du som ska åka på utbyte inom Erasmusprogrammen måste ordna ett Learning Agreement. I det dokumentet har du, hemuniversitetet och värduniversitetet kommit överens om vilka kurser du ska läsa under ditt utbyte. Dokumentet kommer att skickas till dig när du har blivit antagen till dina utbytesstudier vid värduniversitetet.

Välja kurser

Tänk på att kurserna ska ligga på lämplig nivå, passa din utbildning och utgöra heltidsstudier. Var beredd på att det tar tid att sätta sig in i partneruniversitetets studiesystem och hitta i deras kurskataloger

Vid många europeiska universitet tillämpas ECTS systemet (European Credit Transfer System). 1 ECTS credit är lika med 1 svensk högskolepoäng. 

Utanför det europeiska ECTS-systemet saknas enhetliga poängsystem. Innan du börjar dina studier i till exempel USA, Kanada, Japan eller Australien, bör du därför ta reda på vad som räknas som heltidsstudier där. Åker du inom ramen för Internationella kansliets utbytesavtal kan du hitta den informationen på deras hemsida.

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av universitetet i studierna även vid utlandsstudier och få söka extra stipendiemedel från Erasmusprogrammet. På webbsidan Study abroad without limits delar studenter med funktionsnedsättning med sig av sina erfarenheter av studier utomlands.

Bostad

Tillgången på studentbostäder varierar mellan olika länder och universitet. Många värduniversitet erbjuder sig att ordna bostad för sina inresande utbytesstudenter. Ett fåtal värduniversitet kan dock inte garantera studentrum och det är då upp till dig hitta en bostad. Då kan det vara värdefullt att prata med studenter som tidigare har varit på utbytes vid det universitet för att få tips och råd. Du måste själv betala hyran för din bostad.

Finansiering av dina studier

Utbytesstudenter är befriade från eventuella kurs- och terminsavgifter vid det mottagande universitet. Detta gäller dock inte för avgifter för insparksaktiviteter, medlemskap i studentkår eller liknande. Du kan vara berättigad till olika stipendier under tiden för utlandsstudierna. Läs mer om att studera utomlands med stipendier.

Ska du på utbyte till Frankrike? Läs om de stipendier som går att söka via L'Amitié Franco-Suédoise .

Språktest

Alla studenter som åker på utbytesstudier inom Erasmus+ måste gör två språktester, ett före utbytet och ett efter. Testerna görs online och är en obligatorisk del av utbytesstudierna. Om du inte genomför språktestet före utbytet får du inte åka. Om du inte genomför språktest efter utbytet riskerar att inte få sista den delen av stipendiet. Språktestet är i det språk som ska vara det huvudsakliga språket i undervisningen på värduniversitetet. Testet skickas ut via Erasmus+

Om det finns behov av en språkkurs ut efter att testet har genomförts så erbjuds du en onlinekurs. Onlinekursen är frivillig men om du har påbörjat en onlinekurs så förväntas du även slutföra den inom en viss tid. Du får inget extra stipendium för onlinespråkkursen, men det är en utmärkt möjlighet att förbättra språkkunskaperna.

Försäkringsskydd

Under utbytesperioden är du försäkrad hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet. Försäkringen gäller i det land man ska studera i två veckor före terminsstart och två veckor efter terminsslut. Institutionen utfärdar vid behov ett Medical Insurance Card, som intygar att studenten täcks av denna försäkring. Du hittar information om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida. Försäkringen heter "Student UT" och finns beskriven här. 

Vissa utbytesuniversitet kräver att utbytesstudenterna tecknar och betalar för en lokal försäkring. Om du läser i Europa måste du ha med dig ett European Health Insurance Card. Kortet beställer du från Försäkringskassan.

Visum och pass

Du måste ansöka om visum för studier utanför Europa. Du bör kontakta ambassaden för det land där du ska studera snarast efter att du accepterat sin studieplats för att ta reda på hur visumprocessen går till. Vissa avgifter kan förekomma.

För studier inom Europa krävs inget visum om man är europeisk medborgare. I de flesta europeiska länder måste man dock på plats anmäla att man tänker stanna i landet längre än tre månader.

Senast uppdaterad: 2022-04-20