Utbytesstudier eller utlandsstudier på egen hand

Utbytesstudier

Generellt sett finns det två fördelar med att satsa på utbytesstudier: ekonomiska och kvalitetsrelaterade.

Det blir nästan alltid dyrare att studera utomlands än att studera i Sverige. Förutom kostnader för bostad, resor, telefonsamtal, utlandsförsäkring, och annat, tillkommer ofta ganska digra studieavgifter. I det sammanhanget innebär utbytesstudier att universitet eller institutioner i olika länder ingår avtal om att byta studenter med varandra. Som utbytesstudent slipper du då att betala studieavgifter. (Vissa avgifter för introduktionsveckor, studentorganisationer, eller likande får du dock trots allt räkna med.) Dessutom får du ofta också någon typ av stipendium, utöver studiemedlen. För studier i Europa finns exempelvis stipendieprogrammen Erasmus+, ICM och Nordplus.

Den andra fördelen med utbytesprogrammen är att universiteten eller institutionerna väljer ut sina partners utifrån genomtänkta kvalitetskriterier. Du riskerar inte att råka ut för ”bluffuniversitet”.

Statsvetenskapliga institutionen har egna avtal med fler än 30 utländska universitet. Dessa avtal är kopplade till institutionens ämnesområde. Hos partneruniversiteten får du alltså lätt tillgång till kurser, som sedan kan tillgodoräknas som statskunskap eller utvecklingsstudier.

Utöver sådana ämnesspecificerade utbytesavtal, har Uppsala universitet slutit avtal om ett stort antal generella (ej ämnesspecifika) studieplatser vid olika universitet runt om i världen. Dessa utbytesavtal handläggs centralt vid Uppsala universitet och inkluderar andra länder och andra universitet än de som institutionerna har avtal med. För det mesta erbjuder även dessa universitet kurser i ”våra ämnen”, men framför allt är möjligheterna stora att läsa ”något helt annat”.

Du bör uppmärksamma att ansökningstider- och förfaranden skiljer sig mellan institutionens och universitetets gemensamma avtal.

Utlandsstudier på egen hand

Om du vill studera vid ett universitet som inte omfattas av statsvetenskapliga institutionens eller Uppsala universitets utbytesprogram, så finns även möjligheten att ordna utlandsstudier helt på egen hand, som så kallad freemover. Du kan då styra mycket själv, men det krävs också mer planering än om du åker inom ramen för ett utbyte. Du bör exempelvis undersöka det utländska lärosätets kvalitetsmässiga status, och även i förväg försöka ta reda på hur många ”poäng” du behöver läsa där, för att det kan räknas som heltidsstudier i Sverige.

Du måste själv hålla i alla kontakter med det utländska universitetet och olika myndigheter, och ordna själv med försäkring och andra praktiska detaljer. Du står även för alla kostnader i form av exempelvis ansöknings- och terminsavgifter, och det är upp till dig själv att söka stipendier eller andra finansieringsmöjligheter utöver studiemedlen. Uppsala universitet tillhandahåller ingen administrativ vägledning för freemover-studenter.

På Universitets- och högskolerådets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller och vad du skall tänka på om du åker på egen hand.