Utvecklingsstudier

Du kan läsa utvecklingsstudier på grundnivå som fristående kurser eller inom ramen för olika kandidatprogram. Du kan även läsa utvecklingsstudier på avancerad nivå inom ramen för Politices masterprogrammet. Ämnet utvecklingsstudier passar dig som är intresserad av internationella frågor, hållbar global utveckling och bistånd. Utvecklingsstudier vid Uppsala universitet inspireras av ämnets tvärvetenskapliga prägel, men har samtidigt en tydlig statsvetenskaplig profil. Flera av kurserna ges på engelska.

Läs mer om ämnet utvecklingsstudier.

Politices kandidatprogram

Politices kandidatprogrammet (Pol kand) är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning. På programmet har du möjlighet att fördjupa dig i politik, ekonomi och statistik. Du lär dig identifiera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen. 

Politices kandidatprogram

Freds- och utvecklingsstudier

Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng. Programmet är en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier med en statsvetenskaplig profil. 

Freds och utvecklingsstudier

Politices masterprogram

Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. 

Politices masterprogram

Fristående kurser

Fristående kurser i utvecklingsstudier kan läsas som Utvecklingsstudier  A och som fortsättningskurserna Utvecklingsstudier B och C. 

Kurser i utvecklingsstudier

Uppsala Peace and Development Students' Association

UPaD (Uppsala Peace and Development Students’ Association) är programföreningen för studerande inom kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier. Vi välkomnar också studenter som studerar relaterade kurser. Vårt mål är att våra medlemmar ska ha en lärorik och spännande studietid genom att vi exempelvis anordnar insparksaktiviteter, evenemang och mentorskapsverksamhet. Vi agerar också som en länk till både universitetet och den framtida arbetsmarknaden. Här finns många möjligheter att engagera sig och ha riktigt kul på samma gång!

UPaD

Elin Bjarnegård vid examensceremoni universitetsaulan. Foto Mikael Wallerstedt
Samordnare utvecklings-studier

Elin Bjarnegård
018-471 16 91
Elin.Bjarnegard@statsvet.uu.se

Besöksadress
Gamla Torget 6, Uppsala

Lärare vid statsvetenskapliga institutionen

Våra lärare forskar om statskunskapens centrala frågor och har omfattande och bred publicering för en internationell och svensk publik.

Forskare och lärare

Våra forskare medverkar

Mattias Sigfridsson, studierektor grundnivå