Wilhelm Irwe

2018-06-18

Jag är 28 år gammal från Sverige och avslutade min Pol.Kand med nationalekonomisk inriktning 2014 vid Uppsala universitet. Därefter läste jag en master i internationella relationer och utvecklingsstudier i Washington D.C.

Wilhelm Irwe
Wilhelm Irwe

Jag jobbar på Världsbanken i Washington D.C. på avdelningen för klimat. Arbetet är varierat så det är svårt att beskriva en “vanlig” dag men en av mina huvudsakliga uppgifter är att överse klimatprogrammet i en av Världsbankens många samförvaltningsfonder, så kallade trust funds. Kort förklarat innebär att jag tar emot och utvärderar ansökningar om finansiering för olika projekt Världsbanken bedriver. De finansieringsförslag som möter våra klimatkrav rekommenderar jag sedan för finansiering till fondens ledning. Några exempel på nyligen godkända ansökningar inkluderar ett projekt som syftar till att stärka nationalparker i Tanzanias motståndskraft mot längre perioder av torka och en studie som ska analysera Nepals potential att erbjuda klimatförsäkringar till småskaliga lantbrukare.

Detta är en del av Världsbankens ambition att införliva klimataspekter i alla sina verksamhetsområden.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Detta var mitt första jobb efter min mastersexamen.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Då min master var i internationell utveckling och hade ganska begränsade inslag av kvantitativa kurser hade jag stor hjälp av min tid vid Uppsala Universitet när jag skulle skriva min mastersuppsats där jag gjorde en kvantitativ utvärdering på biståndets roll i att bygga motståndskraft mot klimatförändringar i utvecklingsländer. Det var mycket tack vare min uppsats som jag fick mitt nuvarande jobb och kvaliteten på uppsatsen hade utan tvekan varit lägre utan mina NEK-kurser från Uppsala i bagaget. 

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag studerade Pol.Kand vid Uppsala Universitet och efter den obligatoriska kursen i NEK A så valde jag att fortsätta med NEK-inriktning istället för statsvetenskap som jag först hade tänkt. Jag minns faktiskt inte riktigt varför det blev så men jag ångrar inte mitt val.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Utöver mina 3 fina år i Uppsala, där det är svårt att peka ut något enskilt som mitt bästa minne, så gjorde jag praktik i New York och en utbytestermin i Sydafrika inom ramen för min Pol.Kand. De gav båda minnen för livet! 

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Det beror väldigt mycket på vad man vill göra med sin examen och varför man valt att läsa nationalekonomi. Jag var tidigt intresserad av en internationell karriär, är man det skulle mitt råd vara att ta chansen att åka utomlands för exempelvis praktik, MFS eller studieutbyten. Uppsala Universitet har många bra etablerade samarbeten som man kan dra nytta av.

Sen är det viktigt att ha kul också och inte tänka för mycket på vad som händer efter examen. Kunskap i ekonometri och statistik är eftertraktat så allt sånt där löser sig.