Nejra jobbar som utredare på Statskontoret

2020-11-30

Nejra Wiklund tog examen från Politices masterprogrammet efter vårterminen 2007. Hon har också en kandidatexamen från Uppsala universitet.

Nejra Wiklund

Var jobbar du idag och som vad? Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut?

Jag jobbar som utredare på Statskontoret. Statskontoret är en av stabsmyndigheterna vars uppdrag är att göra utvärderingar och utredningar som underlag för regeringens utveckling och effektivisering av statliga myndigheter och statligt finansierad verksamhet.

Mitt dagliga arbete beror på hur upplägget ser ut i mina nuvarande projekt. Alla projekt innebär dock insamling av data och annan information för analyser som besvarar de frågor som regeringen vill ha besvarade. Vi använder oss av statistik, relevanta dokument, intervjuer med aktörer inom ett sakområde och jämförande studier. Denna insamling mynnar ut i rapporter som avrapporteras till regeringen.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter examen var faktiskt ett utredarjobb på Statskontoret. Jag gick vidare till andra arbetsplatser efter det, men valde att söka mig tillbaka då jag saknade flera aspekter av jobbet: Möjligheten att förkovra sig i ett särskilt sakområde och lära sig mer om det. Att hantera alla de metodologiska vägval som varje nytt projekt står inför. Att leverera en rapport vars syfte är att förbättra hur statlig verksamhet fungerar.

Hur har din utbildning i statskunskap vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Utbildningen har gett mig grundläggande kunskaper i den svenska förvaltningens funktionssätt. Vidare, och än mer grundläggande, har den hjälpt mig utveckla ett sätt att tänka som har varit instrumentellt i varenda steg i min karriär hittills.

Varför valde du Politices Masterprogrammet vid Uppsala universitet?

Jag har alltid haft ett grundläggande samhällsintresse och en vilja att lära mig mer om de processer genom vilka politik skapas och omskapas. Jag är glad att jag har kunnat studera dessa frågor vid Uppsala universitet då jag alltid har sett det som ett av de mest framträdande lärosätena inom området.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Under min uppväxt i Uppsala var jag alltid fascinerad av universitetet och det sätt som det präglade hela stadslivet. Valborg skulle exempelvis inte vara detsamma utan studenterna som gör det till en festlighet för alla. Att så småningom kunna delta i studentlivet vid Uppsala Universitet visade sig vara lika kul och givande som jag hade trott att det skulle bli.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i statsvetenskap?

Var inte rädd att ställa de dumma frågorna. Ha kul!