Tor jobbar på Utbildningsdepartementet

2020-12-11

Tor Petersson tog examen från Politices masterprogrammet 2015. Han har också en kandidatexamen från Uppsala universitet, men läste delar av sin kandidatutbildning i Storbritannien. Hans masteruppsats fokuserade på den svenska statsförvaltningens deltagande tidigt i EU:s lagstiftningsprocess, genom exempelvis deltagande i expertgrupper.

Tor Petersson

Var jobbar du idag och som vad? Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut?

Jag arbetar på Skolenheten på Utbildningsdepartementet. Enheten ansvarar för frågor som berör bl.a. förskola, förskoleklass och grundskola. Jag arbetar som myndighetshandläggare för Skolverket samt som svensk styrelseledamot i Europaskolan. En vanlig vecka för mig kretsar kring styrning av Skolverket och dialoger med myndigheten. Jag ansvarar också för att se till att alla kontakter mellan myndigheten och departementet fungerar på ett bra sätt. Min arbetsdag är mycket varierad men exempelvis sitter jag ofta i möten med myndigheten där vi för dialog om och följer upp olika frågor myndigheten arbetar med. Jag skriver också myndighetens regleringsbrev där det framgår bl.a. vika uppdrag myndigheten ska arbeta med under året samt hur myndigheten finansieras. Mitt arbete med Europaskolan är oftast mest intensivt runt datumen för styrelsemöten som äger rum två gånger om året där bl.a. pedagogiska, finansiella och styrningstekniska frågor diskuteras, förhandlas och beslutas.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb var på Justitiedepartementets EU-enhet. Jag samordnade Sveriges deltagande i de ständiga representanternas kommitté (Coreper II) samt planerade statsrådens internationella resor.

Hur har din utbildning i statskunskap vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Jag har upplevt att utbildningen i statskunskap vid UU är högt värderad på Regeringskansliet och att arbetsgivaren har god erfarenhet av studenter därifrån. Utbildningen ger en god grund för myndighetsarbete.

Varför valde du Politices Masterprogrammet vid Uppsala universitet?

Jag var mycket nöjd med utbildningen på kandidatnivå från UU och hade bara hört bra saker från tidigare studenter på programmet. Sedan hoppades jag att en examen från Uppsala skulle vara till fördel i min yrkeskarriär.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Jag hade jätteroligt under min studietid, träffade många nya vänner från olika delar av världen som jag fortfarande har kontakt och umgås med. Mitt bästa minne är alla de stunder vi hade tillsammans.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i statsvetenskap?

Studierna kräver mycket av studenten både vad gäller arbete och planering av framtiden, många lägger också mycket tid på att bredda sitt CV med olika typer av engagemang. Så passa på att ha kul också! Uppsala erbjuder den som är intresserad ett brett utbud av sociala aktiviteter och många som studerar mastersprogrammet är nya i stan och intresserade av att göra saker tillsammans!