Sofie är konsult på Ramboll Management Consulting

2021-01-14

Sofie Lindqvist tog examen från Politices masterprogrammet i juni 2019. Hon har sedan tidigare en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet.

Sofie Lindqvist

Var jobbar du idag och som vad? Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut?

Jag arbetar som konsult på avdelningen Social and Economic Impacts på Ramboll Management Consulting. Ramboll Management Consulting är en del av Ramboll, ett stiftelseägt bolag vars syfte är att främja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Social and Economic Impacts har ett särskilt fokus på utvärdering, analys och implementering för att möjliggöra för uppdragsgivare att fatta evidensbaserade beslut. I mitt arbete ingår att genomföra utvärderingar, kartläggningar, uppföljningar och analyser av olika insatser, huvudsakligen på uppdrag av aktörer inom offentlig sektor. Jag arbetar ofta med att utvärdera insatser inom områden som arbetsmarknad, integration, kompetensutveckling och tillväxt, samt har ett särskilt fokus på kvalitativ datainsamling och analys. Under en vanlig arbetsvecka deltar jag i planerings- och analysmöten med kollegor och uppdragsgivare, genomför intervjuer, workshopar och annan datainsamling, samt skriver rapporter och håller i presentationer. Det är ett oerhört variationsrikt arbete!

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter masterexamen var på Ramboll. Jag gjorde praktik på Social and Economic Impacts under min sista termin och blev fast anställd som analytiker efter avslutad praktikperiod. 

Hur har din utbildning i statskunskap vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Jag har haft nytta av allt jag har lärt mig från mina studier på olika sätt. Under mina studier utvecklade jag till exempel min analytiska förmåga, mina metodkunskaper och min förståelse för flera av de sakområden som jag nu arbetar med, vilket har varit till stor hjälp i min karriär hittills. Jag har såklart också haft stor nytta av sista terminens praktik, eftersom det var genom praktiken som jag kom i kontakt med Ramboll för första gången.    

Varför valde du Politices Masterprogrammet vid Uppsala universitet?

Jag hade väldigt bra erfarenheter från mina studier på kandidatnivå från Uppsala universitet. Jag har alltid uppskattat närheten till universitetets forskning, liksom den höga standarden och nivån av kompetens från både lärare och andra studenter. Jag har även ett brett intresse för statskunskap och ville fortsätta mina studier på ett masterprogram som gav mig fördjupning utan ett alltför smalt fokus. Kombinationen av en hög standard och en relativt bred inriktning gjorde det enkelt för mig att välja att fortsätta vid Uppsala universitet.    

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Nu i efterhand är det omöjligt att välja ett. Mina bästa minnen är en blandning av höjdpunkter från både kandidat- och masterstudierna. Jag kommer särskilt ihåg första dagen på kandidatprogrammet (när jag blev minst sagt nervös av att en av mina nya klasskompisar hade läst klart Platon innan jag ens hade köpt flera av mina böcker), alla middagar med kompisar efter en lång dag på biblioteket och den nästan overkliga känslan av att lämna in min masteruppsats.       

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i statsvetenskap?

Mitt råd, även om du säkert har hört det hundra gånger, är att studera det som intresserar dig. Jag försökte länge fatta strategiska beslut om mina studier, bland annat vad gäller val av inriktning och specifika kurser, utifrån en slags idé om vad jag såg som en statsvetares drömkarriär. När jag insåg att jag ville ha en annan karriär än den jag alltid tänkt mig (och den som andra tänkt sig, för den delen) kände jag mig mer fri att fokusera på det jag faktiskt är intresserad av. Tack vare detta har jag nu ett jobb som jag älskar!