Marcus arbetar som analytiker hos Polisen

2021-01-14

Marcus Cadier tog examen från Politices Masterprogrammet i juni 2019. Marcus har också en kandidatexamen från Göteborgs Universitet.

Marcus Cadier

Var jobbar du idag och som vad? Hur ser en vanlig arbetsdag/arbetsvecka ut?

Jag arbetar i dagsläget som analytiker hos Polisen. En vanlig arbetsdag innebär att stötta utredare i speciella utredningar av extra komplexitet, som ofta är kopplade till grova brott. Detta inkluderar att kartlägga serier av händelser likväl som att presentera olika teorier. 
 

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter examen var som handläggare på Migrationsverket.

Hur har din utbildning i statskunskap vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Min utbildning har varit till stor nytta för mitt nuvarande jobb främst genom att den lärt mig att kunna bearbeta stora mängder information på ett konstruktivt sätt. Jag har även haft nytta utav det jag lärt mig i termer av metod, kvalitativ likväl som kvantitativ. 

Varför valde du Politices Masterprogrammet vid Uppsala universitet?

Jag valde Politices Masterprogrammet vid Uppsala universitet för att jag hade hört goda ord om utbildningen och ville studera vid Sveriges äldsta likväl som bästa universitet. 

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Ett av mina bästa minnen från Uppsala universitet var när jag klarade av tentamen i kvantitativ metod med högsta betyg efter stor nervositet inför resultatet.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i statsvetenskap?

Mitt viktigaste råd är att tidigt vara nyfiken på arbetsmarknaden och att inte ha för mycket prestige i jobbsökandet. Försök att nätverka och hör av er till arbetsgivare med frågor och var inte för kräsen kring vilka jobb ni söker. Med en fot in på arbetsmarknaden blir det enklare att jobba mot era drömjobb.